Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Rusthuizen

Tehuizen waar ouderen collectief en permanent verblijven

Rusthuizen zijn tehuizen waar ouderen collectief en permanent verblijven. Zij bieden zorg, hulp bij het dagelijks leven en diverse activiteiten.

Rusthuizen vangen personen van ten minste 60 jaar op (tenzij met uitzonderlijke afwijking). In een rusthuis verblijven de bewoners permanent. Tegen een dagprijs krijgen ze:

  • verblijf in een individuele of dubbele kamer;
  • bijstand bij de handelingen van het dagelijks leven;
  • lichte verpleegkundige en/of paramedische zorg;
  • collectieve gezins- en huishoudelijke diensten (restaurant, was, enz.);
  • animaties en diverse activiteiten.

Sommige rusthuizen hebben een speciale erkenning als rust- en verzorgingstehuis voor de opvang van ouderen die sterk afhankelijk zijn en speciale zorg nodig hebben.

Vroeger werden sommige rusthuizen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie (FGC). In 2015 gingen die over naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Bijna alle rusthuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn nu erkend door de GGC, met uitzondering van enkele instellingen die door de Vlaamse Gemeenschap zijn erkend.

Deze materie wordt beheerd door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de GGC.

Alle nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Iriscare:

Voor burgers

Voor professionals