Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Diensten voor thuiszorg

Bijstand aan personen in het dagelijks leven

Diensten voor thuishulp bieden ondersteuning in het dagelijks leven aan alleenstaanden, ouderen, personen met een handicap, zieken, personen in moeilijkheden en hun gezinnen. Ze stellen hun thuis familie-, ouderen- of huishoudelijke hulp ter beschikking die hen bijstaat of vervangt voor bepaalde taken. Thuishulp is van essentieel belang voor personen die graag thuis willen blijven wonen of naar huis willen terugkeren en bevordert hun zelfredzaamheid.

Die diensten kunnen worden aangevraagd door:

  • gezinnen in moeilijkheden (na een bevalling of een overlijden, bij langdurige afwezigheid van een ouder enz.);
  • ouderen of personen die samenwonen met ouderen met verminderde fysieke of geestelijke zelfredzaamheid;
  • alleenwonende personen met een zware handicap of personen die iemand met een zware handicap ten laste hebben;
  • personen met fysieke, geestelijke of sociale moeilijkheden (ziekte, ongeval enz.).

Deze materie wordt beheerd door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Alle nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Iriscare:

Voor burgers

Voor professionals