Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Centra die voor de eerste sociale opvang zorgen

Algemene sociale diensten die sociale hulpverlening aanbieden en uitsluiting bestrijden

Waarover gaat het?

Deze eerstelijnsdiensten hebben als doel de ontwikkeling van het sociale weefsel te bevorderen en buurtbewoners een betere toegang te bieden tot collectieve infrastructuur, en hen daarbij te informeren over hun grondrechten. Ze zorgen voor de eerste opvang van personen, een analyse van de situatie, doorverwijzing, begeleiding en opvolging. Ze hebben ook als doel mensen zelfredzamer te maken, zodat zij de problemen waarmee ze kampen, kunnen aanpakken door middel van collectieve, individuele of gemeenschapsacties.

Voor wie?

Iedereen die materiële, administratieve, financiële, ... moeilijkheden heeft, kan terecht bij een centrum dat voor de eerste sociale opvang zorgt.

Werking

Deze eerstelijnsdiensten zijn gratis beschikbaar voor iedereen die erom vraagt. Ze bieden:

  • een eerste opvang en een luisterend oor;
  • een analyse van de situatie en behoeften van de verzoeker;
  • begeleiding en opvolging;
  • een eventuele doorverwijzing naar gespecialiseerde organisaties.

Wanneer mensen om hulp vragen, wordt er rekening gehouden met alle aspecten van hun persoon en de context waarin ze leven. Ze worden aangemoedigd mee te zoeken naar oplossingen voor hun problemen. De vertrouwelijkheid van de gesprekken wordt steeds gewaarborgd.

Naast de algemene sociale hulpverlening ontwikkelt elk centrum naargelang zijn middelen en zijn wijk specifieke acties (juridische ondersteuning, schuldbemiddeling, voedselhulp, huistaakbegeleiding, ...). Deze acties kunnen worden uitgevoerd in een collectief, individueel of gemeenschapskader.

Tot slot worden deze diensten aangemoedigd om met elkaar samen te werken om de probleemsituaties waarmee ze te maken krijgen, te onderzoeken en verslag uit te brengen over de maatschappelijke evolutie van die problematieken.

Erkenning en subsidiëring

Voor meer informatie over de erkenning en subsidiëring van centra die voor de eerste sociale opvang zorgen (centra voor algemeen welzijnswerk) ga je naar de pagina's Erkenning en Organieke subsidies in de professionele ruimte.

Adres zoeken