Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Centra voor onvoorwaardelijke nachtopvang

Gratis en anonieme opvang die aan daklozen een bed voor de nacht en individuele psychosociale begeleiding op vraag aanbiedt

Waarover gaat het?

De centra voor onvoorwaardelijke nachtopvang bieden aan daklozen:

  • een bed voor de nacht in een slaapzaal, met de mogelijkheid om zich te douchen en naar het toilet te gaan;
  • een psychosociale basisbegeleiding op vraag van de dakloze (luisterbereidheid, informatie, doorverwijzing naar andere bevoegde diensten).

Werking

De centra voor onvoorwaardelijke nachtopvang zijn zeven dagen per week van 20.00 tot 8.00 uur open. Het is niet mogelijk om er een slaapplaats te reserveren.

Het onthaal is gratis en anoniem, de toegang is enkel afhankelijk van het aantal beschikbare bedden. Er wordt voorrang gegeven aan personen die er de vorige nacht niet hebben doorgebracht.

Deze centra bieden enkel een nachtopvang met sanitair en een psychosociale basisbegeleiding aan, geen maaltijden, bagagedepot, dienst voor hygiëne of geneeskundige zorg. Ze zijn niet bedoeld om gezinnen op te vangen.

Adres zoeken