Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Diensten voor schuldbemiddeling

Persoonlijke begeleiding om financiële problemen te voorkomen

Waarover gaat het?

De diensten voor schuldbemiddeling helpen personen om hun financiële situatie te verbeteren.

Voor wie en waarom?

Al wie financiële moeilijkheden of schulden heeft, kan een beroep doen op een dienst voor schuldbemiddeling. Deze dienst helpt de financiële situatie te herstellen door ondersteuning te bieden bij de verschillende stappen die ondernomen moeten worden.

De taken van de schuldbemiddelaar zijn:

  • een overzicht opstellen van de inkomsten en de schulden van de persoon;
  • op basis van de inkomsten en uitgaven het bedrag bepalen dat maandelijks kan worden besteed aan schuldaflossing;
  • optreden als tussenpersoon voor de schuldeisers;
  • een afbetalingsplan opstellen;
  • onderhandelen over de betalingstermijnen en de verlaging van verwijlinteresten;
  • een gerechtelijke procedure voor collectieve schuldenregeling opstarten als er geen andere oplossing gevonden kon worden.

Werking

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de schuldbemiddeling en de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998), die in de tussenkomst van een rechter voorziet. De erkende diensten voor schuldbemiddeling mogen in beide gevallen tussenbeide komen.

De OCMW’s zijn ambtshalve erkend om aan schuldbemiddeling te doen.

Erkenning en subsidiëring

Voor meer informatie over de erkenning en subsidiëring van diensten voor schuldbemiddeling ga je naar de pagina Erkenning in de professionele ruimte.

Voor meer informatie

Bezoek de website van het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Adres zoeken

Législation importante