Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Gezondheidspromotie door en bij sportbeoefening

Educatieve campagnes en verbod op risicosporten en dopinggebruik

Waarover gaat het?

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) beschikt over bevoegdheden op het gebied van gezondheidsopvoeding en preventieve gezondheidszorg door sport op het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. In dat kader heeft ze de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, gewijzigd bij de ordonnantie van 29 juli 2015, aangenomen, waardoor zij:

  • educatieve, informatie- en preventiecampagnes kan organiseren omtrent de gezondheidspromotie door en bij sportbeoefening;
  • de beoefeningsvoorwaarden van de risicosporten kan vastleggen;
  • en de modaliteiten van de bestrijding van dopingpraktijken op het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan organiseren.

Op basis van de uitvoeringsbesluiten van 24 april 2014 en 10 maart 2016 kan het Verenigd College van de GGC sporten die gepaard gaan met extreme risico's verbieden en reglementeren en controle uitoefenen op de beoefening van vechtsporten met risico.

Inzake de bestrijding van dopingpraktijken kan de GGC door de tenuitvoerlegging van de ordonnantie de verbintenissen nakomen die bepaald werden, enerzijds, in de opeenvolgende samenwerkingsakkoorden afgesloten met de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap (depenalisering voor de sportbeoefenaars die betrapt worden op doping, lijst met verboden producten, informatie-uitwisseling inzake de tuchtmaatregelen, enz.) en, anderzijds, in de internationale overeenkomsten waarmee ze heeft ingestemd (de Europese Overeenkomst ondertekend in 1989 te Straatsburg en de internationale conventie die in 2005 werd aangenomen door de UNESCO).

Aanvraag tot toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak voor sporters

Sporters kunnen een aanvraag tot toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak (TTN) indienen door een aanvraagformulier te bezorgen aan de Comité voor toestemmingen wegens therapeutische noodzaak (CTTN). Het model van dit formulier wordt bepaald door de Leden van het Verenigd College, overeenkomstig bijlage II bij de UNESCO-conventie en het modelformulier afkomstig uit de Internationale Standaard houdende toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak van het WADA.

Dit formulier bevat een duidelijke en gedetailleerde medische geschiedenis met de resultaten van alle onderzoeken, laboratoriumanalyses of beeldvormingsstudies, in verband met de aanvraag. Bovendien moeten de dosering, de frequentie, de toedieningswijze en -duur van de normaal verboden stof of methode worden gespecificeerd. Bij het formulier dient een attest van de behandelende arts van de sporter te worden gevoegd, waarbij wordt bevestigd dat de verboden stof of methode vereist is om de sporter te verzorgen en waarin alle redenen worden beschreven waarom geen enkel toegestaan therapeutisch middel gebruikt kan worden.

De modaliteiten van de aanvraag tot toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak worden toegelicht in het besluit van het Verenigd College van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan.

Nuttige links

Documenten

Lijst met verboden stoffen en methoden

Lijst met verboden stoffen en methoden 2022 (Ministerieel besluit)

Formulieren

Formulier - Toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak NL

Formulier - Toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak FR

Formulier - Toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak ALL

Formulier - Toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak EN

Statistieken

Statistieken 2021

Statistieken 2020

Statistieken 2019

Statistieken 2018

Statistieken 2017

ADAMS

ADAMS - Gebruikershandleiding

ADAMS - Problemen met inloggen

ADAMS - Opleidingen

ADeL

ADeL - E-learning platform

Fiches

Fiche - Is mijn geneesmiddel verboden?

Fiche - Ben ik een elitesporter van nationaal niveau?

Fiche - Waarom nee zeggen tegen doping?

Législation importante