Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Aangifte van overdraagbare ziekten

Zorgprofessionals zijn verplicht om bepaalde overdraagbare ziekten aan te geven

Waarover gaat het?

Om de gezondheid van de burgers te beschermen, zijn artsen wettelijk verplicht om aangifte te doen van bepaalde overdraagbare (besmettelijke) ziekten, waaronder infecties met meningokokken, SARS, polio en mazelen. Het toezicht op deze ziekten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is een van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Waarom?

De aangifte van bepaalde overdraagbare (besmettelijke) ziekten is noodzakelijk om:

  • preventieve maatregelen (hygiëne, vaccinatie, behandeling, ...) te nemen om de bevolking te beschermen tegen een eventuele besmetting en om de verspreiding van de ziekte te voorkomen;
  • de ontwikkeling van deze ziekten in de tijd en in de ruimte te volgen (epidemiologisch toezicht), om zo snel mogelijk de toename van bepaalde ziekten op te sporen en passende maatregelen te nemen voor de volksgezondheid.

De Gezondheidsinspectiedienst van de GGC is onderworpen aan het medisch beroepsgeheim. Alle identificatiegegevens van patiënten die eventueel aan de dienst bezorgd worden, blijven vertrouwelijk en worden geanonimiseerd nadat de nodige gezondheidsmaatregelen zijn genomen. Deze bepaling is in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de richtlijnen van de Orde der artsen.

 

Ben je een professioneel ? Raadpleeg de pagina "Aangifte van overdraagbare ziekten" in de rubriek "Voor professionelen".

Législation importante

De huidige reglementering voor de preventie van besmettelijke aandoeningen is gebaseerd op de volgende wettelijke en reglementaire bepalingen: