Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Diensten voor thuiszorg

Verpleegkundige zorg die thuis bij de patiënt wordt verstrekt

Waarover gaat het?

De diensten voor thuiszorg sturen gediplomeerde verpleegkundigen naar de woning van de patiënt om daar zorg te verstrekken, zodat deze in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. De zorg kan zeer eenvoudig tot zeer technisch zijn: hygiënische verzorging, injecties, verbanden, sondes, infusen, parenterale voeding, ... De zorg kan zowel overdag als ’s nachts verstrekt worden.

Voor wie?

Thuiszorg richt zich voornamelijk op twee types patiënten:

  • personen die thuis herstellen na een hospitalisatie;
  • personen met een chronische ziekte of een handicap die zorg aan huis nodig hebben.

Werking

Alle thuiszorg moet door de behandelend arts worden voorgeschreven, behalve hygiënische verzorging. De zorg wordt gefactureerd per prestatie of via een dagforfait (met name voor zwaar zorgbehoevende patiënten en voor een aantal specifieke prestaties).

De rol van deze thuiszorgprofessionals omvat meer dan het louter verstrekken van zorg. Ze hebben ook oog voor de familiale, psychologische en sociale situatie van de patiënt. Daarnaast doen ze aan preventieve gezondheidsvoorlichting- en opvoeding en zorgen ze voor begeleiding en ondersteuning.

Sommige thuisverpleegkundigen zijn gespecialiseerd, bijvoorbeeld in wondverzorging, diabetesbehandeling, ... Zij leveren prestaties die andere verpleegkundigen niet kunnen verstrekken.

De diensten voor thuiszorg werken onder andere samen met de behandelend arts en de thuisomgeving van de patiënt. Zij zorgen voor een interdisciplinaire coördinatie van alle professionals die bij de patiënten thuis zorg verstrekken.

Voor meer informatie

Hieronder vind je de lijst van de thuiszorgdiensten die onder de bevoegdheid van de Diensten van het Verenigd College (de administratie) vallen.

Adres zoeken