Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Geïntegreerde diensten voor thuiszorg

Coördinatie van thuiszorg door zorgprofessionals uit verschillende disciplines

Waarover gaat het?

De geïntegreerde diensten voor thuiszorg zijn instellingen die thuiszorgprestaties in een bepaald gebied coördineren. Bij thuiszorg is de tussenkomst van zorgprofessionals uit verschillende disciplines noodzakelijk (huisartsen, verpleegkundigen, ...). Door deze prestaties goed en praktisch te organiseren en coördineren, kan de kwaliteit van de zorg verhoogd worden en kan een coherent en toegankelijk zorgaanbod op maat van de patiënt gewaarborgd worden.

Voor wie?

Sommige patiënten hebben thuiszorg door verschillende zorgprofessionals nodig: verpleegkundigen, huisartsen, kinesitherapeuten, ... 

Werking

De geïntegreerde diensten voor thuiszorg hebben de opdracht te waken over de opvolging van de informatie en de coördinatie tijdens het volledige zorgproces en dat zowel ten opzichte van de zorgverstrekker als ten opzichte van de patiënt. Bovendien hebben ze als taak de samenwerking tussen zorgverleners te bevorderen, met name door de informatie-uitwisseling te optimaliseren (bv. informatievergaderingen organiseren, administratieve en technische ondersteuning verlenen).

In Brussel werden de opdrachten van de geïntegreerde diensten voor thuiszorg tot 2018 uitgevoerd door de vzw's Conectar en GDT-Brussel. Deze verenigingen werden op initiatief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) samengebracht in de vzw Brusano, de ondersteuningsdienst voor de eerstelijnszorg.

Voor meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina over de ondersteuning van de eerstelijnszorg.

Adres zoeken