Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Diensten voor geestelijke gezondheidszorg

Psychosociale hulpverlening, psychologische en psychiatrische raadplegingen, doorlopend onthaal

Waarover gaat het?

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg (DGG's) bieden psychosociale hulpverlening, psychologische en psychiatrische raadplegingen en doorlopend onthaal aan. Hun doel is het psychische welzijn van de bevolking die (hoofdzakelijk) op hun grondgebied woont.

Voor wie?

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg bieden onthaal, oriëntering, hulp en zorg aan elke persoon die psychische of psychologische moeilijkheden ondervindt.

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg bieden onthaal, oriëntering, hulp en zorg aan elke persoon die psychische of psychologische moeilijkheden heeft.

Ze bieden iedereen die erom vraagt:

  • doorlopend onthaal;
  • advies of een doorverwijzing;
  • onderzoeken en diagnoses;
  • psychosociale of psychologische begeleiding;
  • therapie;
  • behandeling met geneesmiddelen;
  • enz.

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg kunnen ook raadplegingen aanbieden op het vlak van psychomotoriek, logopedie, ergotherapie, pedagogie, ... Sommige diensten beschikken over een team dat gespecialiseerd is in kinderen en jongeren. Zij kunnen daar samen met hun gezinsleden terecht. 

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg organiseren en werken samen rond preventieactiviteiten voor de bevolking en voor maatschappelijk werkers (informatie, sensibilisering, vorming en supervisies in de geestelijke gezondheidszorg). Ze kunnen specifieke projecten ontwikkelen voor bepaalde doelgroepen, met name op plaatsen waar kleine kinderen worden opgevangen.

Werking

De gestelde diagnoses en de behandelingen die worden opgestart, verlopen in samenspraak met een multidisciplinair team (psychiater, psycholoog, maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige). Ze maken deel uit van een globale begeleiding van de patiënt op korte, middellange of lange termijn, op zijn woonplaats of om het even welke andere plaats.

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg werken samen met het psychosociale, gezondheids- en onderwijsnetwerk in de wijk waar ze actief zijn.

Hun tarieven houden rekening met de situatie en het inkomen van de patiënt. In bepaalde gevallen is gratis hulpverlening mogelijk.

Erkenning en subsidiëring

Voor meer informatie over de erkenning en subsidiëring van diensten voor geestelijke gezondheidszorg ga je naar de pagina's Erkenning en Organieke subsidies in de professionele ruimte.

Adres zoeken