Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)

Collectieve huisvesting en begeleiding van personen met een gestabiliseerde langdurige psychische stoornis of met een verstandelijke handicap

Waarover gaat het?

Een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) is een collectieve verblijfsstructuur voor personen met een gestabiliseerde psychische stoornis of een verstandelijke handicap. Hoelang de bewoners er verblijven, hangt af van hun vermogen om opnieuw zelfredzaam te worden.

De verstrekte zorg is bedoeld om een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis te verkorten of te voorkomen.

Voor wie?

Deze collectieve verblijfsstructuur is bedoeld voor twee categorieën begunstigden:

  • personen met een gestabiliseerde langdurige psychische stoornis die geen behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis meer nodig hebben;
  • personen met een verstandelijke handicap.

De patiënten die opgevangen worden in deze structuren hebben geen acute ziekenhuisbehandeling meer nodig. Ze zijn echter niet in staat om zelfstandig te wonen of om in een andere collectieve woonvorm te verblijven (rust- en verzorgingstehuis, initiatief voor beschut wonen of medisch-pedagogisch instituut). Ze hebben doorlopende begeleiding nodig.

Werking

Net als de initiatieven voor beschut wonen (IBW's) streven de psychiatrische verzorgingstehuizen ernaar om de patiënt opnieuw te integreren in het maatschappelijke leven door hun zelfredzaamheid maximaal te ontwikkelen. Het grootste verschil is de ondersteuning van de begunstigden. De begeleiding in een psychiatrisch verzorgingstehuis is veel intensiever en omvat veel meer medische zorg dan in een initiatief voor beschut wonen. Psychiatrische verzorgingstehuizen staan open voor de buitenwereld en zijn verankerd in de lokale leefgemeenschap. Ze creëren een gezellig en familiaal leefklimaat, dat sterk verschilt van een ziekenhuisklimaat. De bewoners worden er voor een variabele periode ondergebracht in individuele kamers of tweepersoonskamers die zich in leefeenheden met gemeenschappelijke ruimtes bevinden.

Hun zelfredzaamheid en herstel worden gestimuleerd via allerlei activiteiten: logopedie, ergotherapie, dagelijkse huishoudelijke activiteiten, reizen en culturele bezoeken, shows, sport, animatie, creatieve workshops, therapiegroepen, ...

Erkenning en subsidiëring

Voor meer informatie over de erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen ga je naar de pagina Erkenning in de professionele ruimte.

De subsidies worden beheerd door Iriscare, dat verantwoordelijk is voor de financiering van de Brusselse bicommunautaire PVT's.

Adres zoeken