Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Chronische ziekenhuizen (revalidatie)

Ziekenhuizen die uitsluitend bestaan uit een dienst gespecialiseerd in de behandeling en revalidatie van patiënten met specifieke aandoeningen en/of een geriatriedienst.

Waarover gaat het?

Chronische ziekenhuizen, meestal van kleine omvang, bestaan uitsluitend uit een gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie van patiënten met specifieke aandoeningen en/of een geriatriedienst.

Hun dienst voor behandeling en revalidatie kan gespecialiseerd zijn in:

  • cardiopulmonaire aandoeningen;
  • locomotorische aandoeningen;
  • neurologische aandoeningen;
  • palliatieve zorg;
  • chronische polypathologieën (patiënten die lijden aan minstens twee chronische ziekten, bijvoorbeeld arteriële hypertensie, artrose, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, enz.);
  • psychogeriatrische aandoeningen.

Voor wie en waarom?

Chronische ziekenhuizen vangen de volgende personen op:

  • patiënten met specifieke aandoeningen die een gespecialiseerde medische behandeling, verpleegkundige zorg en een functionele revalidatie in een ziekenhuis behoeven; ze hebben nood aan een actieve en langdurige, maar in de tijd beperkte opvang;
  • oudere patiënten met functieverlies of een dreigend functieverlies die een intensieve functionele revalidatie en continue zorg nodig hebben.

In tegenstelling tot acute of algemene ziekenhuizen beschikken ze noch over bedden voor heelkunde, noch over bedden voor inwendige geneeskunde of pediatrie.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is bevoegd voor alle openbare chronische ziekenhuizen en voor private ziekenhuizen die geen keuze gemaakt hebben tussen de Franse of de Vlaamse Gemeenschap.

Adres zoeken