Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

De GGC en de Outbreak Support Teams (OST): een doeltreffende combinatie!

Emilie_Coppens_coordineert_de_outbreak_support_teams

 

Emilie Coppens, gespecialiseerd verpleegkundige op de afdeling Preventieve Geneeskunde van de GGC, legt uit hoe zij het werk coördineert van de Outbreak Support Teams (OST's), die verantwoordelijk zijn voor het geven van advies en aanbevelingen over het beheren van epidemieën in zorginstellingen. 

Emilie, wat is jouw rol in het Outbreak Support Team (OST)? 

Mijn rol is om te reageren op verzoeken om ondersteuning van zorginstellingen in het geval van epidemieën. Ik werk samen met Sciensano om een Outbreak Support Team (OST) op te zetten, dat uit meerdere leden bestaat: meestal artsen, deskundigen op het gebied van ziekenhuishygiëne of microbiologie. Twee leden van het team preventieve geneeskunde van de GGC (een arts en een verpleegkundige) en een vertegenwoordiger van Sciensano maken dit OST compleet. "We werken hand in hand met het ziekenhuishygiëneteam van de zorginstelling", legt Emilie Coppens uit. "We organiseren vergaderingen, bezoeken en audits ter plaatse met hen. Na analyse van de situatie en de verschillende data (antibioticagebruik, handhygiëne en andere indicatoren van de infectiepreventie- en controlestrategie), geven we aanbevelingen op basis van de mening van experts en de wetenschappelijke literatuur. Natuurlijk volgen we de situatie op de voet." 

Hoe ondersteunt de GGC-administratie dit initiatief? 

De GGC speelt een actieve rol in de ondersteuning van de zorginstellingen die om hulp vragen en helpt de epidemie effectiever te beheersen. "In februari hadden we te maken met een epidemie van Multi Drug Resistente Organismen (MDRO). Dit zijn bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Onze missie was om de overdracht van deze bacteriën te voorkomen om te voorkomen dat kwetsbare mensen besmet zouden raken. Binnen een maand waren de aanbevelingen doorgegeven en toegepast door de zorginstelling." 

Wat vind je leuk aan deze functie? 

"Als verpleegkundige met een Master in de Gezondheidswetenschappen vind ik het lonend om mijn expertise op het gebied van infectiepreventie en -bestrijding te kunnen toepassen. Contact houden met het vakgebied en samenwerken is bijzonder lonend."