Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

De huisarts: de dirigent van uw gezondheid!

Campagneposter

 De Diensten van het Verenigd College lanceren een sensibiliseringscampagne voor de Brusselaars om hen aan te moedigen een huisarts en een Globaal Medisch Dossier (GMD) te hebben. 

De campagne linkt naar de website doctorbrussels.be van de Federatie van de Brussels Huisartsenverenigingen van Brussel (FAHAV - FAMGB) en de Brusselse Huisartsenkring (BHAK), die een schat aan informatie biedt over algemene geneeskunde en patiënten de mogelijkheid biedt om via een zoekmachine een huisarts in Brussel te vinden. 

Met de slogan "Je huisarts luistert, verzorgt en geeft je raad" willen we de aandacht vestigen op de centrale rol die de huisarts speelt in het dagelijkse leven van onze medeburgers. Huisartsen kennen hun patiënten goed. Ze volgen hen door de jaren heen en vermijden overhaaste raadplegingen bij specialisten. Ze beheren het Globaal Medisch Dossier, waarin medische informatie wordt gecentraliseerd (vaccinaties, ziekenhuisopnames, allergieën en intoleranties voor geneesmiddelen, röntgenfoto's, bloedonderzoeken, enz.).  

Uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap blijkt dat 64% van de bevolking (cijfers 2020) een Globaal Medisch Dossier heeft, tegenover 49% in 2016. In Vlaanderen was dat 86% in 2020 en 76% in Wallonië. Deze verschillen houden onder meer verband met de specifieke demografische kenmerken van Brussel, in het bijzonder de aanwezigheid van een groot aantal expats. Er zijn ook verschillen binnen het Brussels Gewest. Bovendien had 30% van de Brusselaars geen contact met een huisarts in 2020. 

Communicatiemateriaal