Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Register van huisartsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Register van huisartsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Om de Brusselse overheid in staat te stellen het aantal huisartsen correct in te schatten, start het Observatorium voor Gezondheid & Welzijn van Brussel met een overzicht van het aanbod en de spreiding van de actieve huisartsen in het Brussels Gewest. Dit gebeurt in samenwerking met de BHAK en de FAMGB-FBHAV.

Hiervoor bekijkt het Observatorium voor Gezondheid & Welzijn uw verschillende huisartsenpraktijken, de verdeling van uw werktijd (raadplegingen, teleconsultaties, huisbezoeken, aanverwante administratieve of medische taken,…) en de wijk(en) waarin u werkt als huisarts. Bijkomende activiteiten als huisarts, zoals werken voor Kind & Gezin/ONE, verzekeringen, controles, huisartsgeneeskunde in een ziekenhuis, … worden in dit register niet opgenomen.

Hoe worden de nodige gegevens verzameld?

Vanaf half april zullen alle Brusselse huisartsen worden uitgenodigd om een zeer korte vragenlijst over een aantal basisgegevens voor dit register in te vullen.

De huisartsen die niet online antwoordden, worden vervolgens opgebeld om via de telefoon de vragen in te vullen:

  • Voor de leden van het FAMGB, zal dit gebeuren in samenwerking met Sonecom. Sonecom is een onderzoeksbureau dat reeds 30 jaar ervaring heeft in het uitvoeren van studiewerk in de sociale, economische en culturele sector. Het bureau werd opgericht door Luc Albarello, Doctor in de Sociologie (ULG & UCL).
  • Voor de leden van de BHAK, zal dit door het eigen secretariaat gebeuren

Indien het Informatieveiligheidscomité (IVC) zijn goedkeuring geeft, zullen er bijkomende gegevens worden opgevraagd bij het Intermutualistisch Agentschap (aantal consultaties en huisbezoeken) om het overzicht te kunnen vervolledigen en een methodologie te ontwikkelen om dit overzicht eenvoudiger te kunnen updaten in de toekomst.

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn staat in voor de wetenschappelijke omkadering, de volledige en vertrouwelijke verwerking van de gegevens en de publicatie van de resultaten. De juristen en de "data protection" officer van het Observatorium zorgen ervoor dat alle voorwaarden van de GDPR worden gerespecteerd. Er zullen nooit individuele gegevens worden geproduceerd of worden doorgegeven aan derden.

Resultaten?

Deze dataverzameling zal toelaten om een toegankelijkheidsindicator te ontwikkelen. Deze indicator is geïnspireerd op de "indicateur d'accessibilité potentielle localisée", zoals die in Frankrijk wordt gebruikt door de overheidsdienst DREES. Met behulp van deze indicator kunnen we op een fijnmazige ruimtelijke schaal de noden van de bevolking in relatie brengen met het aanbod. De analyses worden uitgevoerd op het niveau van het grondgebied er worden geen individuele gegevens in de resultaten opgenomen.

De bedoeling is om gelijkaardige kaarten te produceren voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. O.b.v. studiewerk in 2018 (cijfers 2017), zou de kaart met de nieuwe methodologie er zo uitzien: 

Toegankelijkheidsindicator huisarts in het Brussels Gewest, 2017
Bron: FBHAV-FAMGB & BHAK
Cartografie: Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Over het Observatorium voor Welzijn en Gezondheid

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn doet beleidsvoorbereidend onderzoek rond een brede waaier van thema's rond armoede, welzijn en gezondheid. Het Observatorium vormt ze een schakel tussen beleidsmakers, academische onderzoekers en terreinmedewerkers.

Het Observatorium heeft reeds een uitgebreide specifieke ervaring uitgebouwd rond het thema van eerstelijnszorg in het Brussels Gewest en dit onder meer door een jarenlange samenwerking met de twee Brusselse huisartsenverenigingen. Andere interessante projecten gaan bijvoorbeeld over :

  • De ervaring van Brusselse huisartsen m.b.t. het afleggen van huisbezoeken en hun werklast, voor en tijdens de COVID-19 pandemie: link
  • Het overzicht van huisartsen in 2017: link
  • Het gebruik van de spoeddienst door de Brusselaars : link
  • De non take-up van sociale rechten en sociale onderbescherming in het Brussels Gewest: link
  • De sociale ongelijkheden in gezondheid in Brussel, in cijfers en kaarten: link

Contact

Indien je bijkomende informatie wenst of technische problemen ervaart, kan je het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn steeds contacteren via de studiecoördinatrice Sarah Missinne via smissinne@ggc.brussels of 02 552 01 17.

Indien je vragen hebt over de bescherming van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn via  dataprotection@ccc.brussels of 02/552 06 17.