Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Jurist

Contenu de la fonction

Contenu de la fonction

De juridische attaché binnen de afdeling "Coördinatie & Procedures" zal dossiers behandelen die betrekking hebben op een grote verscheidenheid aan juridische zaken. In dit verband worden de algemene juridische kennis en onderzoek vaardigheden optimaal benut om de diversiteit aan juridische situaties die deze tegenkomt te begrijpen.

Dagelijks zal deze altijd in teamverband werken. De gesprekspartners zijn de directe collega's en collega's van andere afdelingen die geconfronteerd worden met transversale of procedurele juridische kwesties. Er zal ook nauw samengewerkt worden met Iriscare (OIP afhankelijk van de GGC). In de verschillende missies zal deze ervoor zorgen dat hij de toespraak aanpast aan zijn gesprekspartners om een effectieve en begrijpelijke ondersteuning te bieden.

De juridische attaché zal voornamelijk verantwoordelijk zijn voor:

 • Het op passende wijze ondersteunen van de directie of de partners van de SCR (Iriscare, ministeriële kabinetten), zowel in transversale zaken als in zaken die verband houden met de bevoegdheden die aan de GGC zijn gedelegeerd;
 • Het zorgen voor de juridische opvolging in de beheerscontracten van de ION GGC (Abrumet, Bruss'Help, New Samusocial, CDCS, Iriscare, ...);
 • Het adviseren en helpen bij de formele motivatie van beslissingen;
 • Het waarborgen van de naleving van de regels inzake administratieve transparantie;
 • Het actief, autonoom en in samenwerking met een multidisciplinair team, bijdragen aan de ontwikkeling en operationele implementatie van de competenties die aan de Directie;
 • Het voorstellen of de leiding nemen aangaande de redactie van voorontwerpen van ordonnanties en ontwerpbesluiten van het Verenigd College, met betrekking tot de transversale opdrachten van de DVC van de GGC, tot aan de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad en vervolgens het verzekeren van de concrete uitvoering ervan;  
 • Het behandelen van geschillendossiers waarbij de Diensten van het Verenigd College betrokken zijn, door samen te werken met de advocaten die in de dossiers aangewezen zijn;
 • Het verzekeren van de omzetting en naleving van de Europese richtlijnen in transversale zaken die onder de bevoegdheid van de DVC van de GGC vallen;
 • Het verstrekken van goed onderbouwde juridische expertise om de hiërarchie en de ministeriële kabinetten te informeren bij de vaststelling van het beleid en de strategische opties.

Als jurist vereist de functie:

 • Het bijdragen tot de uitwerking van voorontwerpen van ordonnanties, ontwerpbesluiten, samenwerkingsakkoorden, verdragen in de bevoegdheidsdomeinen op het gebied van de transversale opdrachten van de DVC van de GGC vanaf de redactiefase tot aan de publicatie in het Belgisch Staatsblad, zorgen voor de coherente opname ervan in de interne en internationale rechtsorde en rekening houden met de eventuele opmerkingen van de afdeling Wetgeving van de Raad van State en vervolgens meewerken aan de concrete uitvoering en de opvolging ervan;
 • Het opstellen van nota's over juridische kwesties;
 • Het beschikken over een algemene en voldoende kennis van het Belgisch nationaal recht (grondwettelijk recht, administratief recht, strafrecht en burgerlijk recht) om gemakkelijk te kunnen onderzoeken en communiceren over gerichte kwesties met specialisten in deze domeinen;
 • Het proactief volgen van de ontwikkelingen en veranderingen in de nationale en Europese wetgeving die van invloed kunnen zijn op de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de directie vallen;
 • Het opstellen en opvolgen van geschillendossiers (voor de rechtbanken, de Raad van State of het Grondwettelijk Hof) die aan een advocaat zijn toevertrouwd, wanneer ze betrekking hebben op een geschil waarbij de DVC betrokken zijn.
 • Het resultaatgericht zijn en in staat te zijn om niet-juristen te informeren over juridische richtlijnen of hen te helpen om te voldoen aan de wettelijke vereisten in het kader van hun opdrachten (formalisering van overeenkomsten, ...);
 • Het in staat zijn de wettigheid, de samenhang en de uitvoerbaarheid de regelgeving te controleren.

Employeur

Employeur

De Diensten van het Verenigd College (DVC) vormen de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars te verbeteren op het vlak van welzijn en gezondheid, streven ze ernaar de referentieadministratie te worden in die materies.

De DVC zijn een actieve, tweetalige administratie met een honderdtal medewerkers, waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en een goede dienstverlening aan de burgers de kernwaarden zijn.

De Diensten van het Verenigd College van de GGC bestaan uit een studiedienst, een communicatiedienst en vier directies:

 • ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’: het verlenen en vernieuwen van institutionele goedkeuringen, het verlenen van subsidies, het opstellen van nieuwe verordeningen of besluiten, ...;
 • ‘Controle’: administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
 • ‘Coördinatie & Procedures’: transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • ‘Begroting & Financiën’: het toezicht op de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
 • Het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn’, een studiedienst.

De juridische attaché zal werken in de afdeling "Procedures & Juridische ondersteuning" van de directie "Coördinatie & Procedures". Deze zal verplicht zijn te werken op alle bevoegdheidsdomeinen die aan de GGC en meer bepaald aan de DVC zijn toegewezen, in teamverband en onder de directe supervisie van de eerste deskundige attaché die verantwoordelijk is voor de dienst "Procedures & Juridische ondersteuning" en de directeur van "Coördinatie & Procedures".

Profil

Profil
 • Gevraagd diploma : Kandidaten voor een functie als juridische attaché moeten in het bezit zijn van een master of licentie in rechten ;
 • Gewenste kwaliteiten: deskundig adviseur, informatiebeheerder, projectleider of projectmedewerker, dossierbeheerder, COCOM-vertegenwoordiger
 • Pluspunt:
 • Een goede kennis van publiek, administratief en sociaal recht is een pluspunt;
 • Ervaring binnen een publieke administratie of kennis van publieke administratie is een pluspunt;
 • Kennis van de tweede Brusselse taal is een pluspunt.

Offre

Offre
 • Weddeschaal A101 [min. 45.575,72 €; max. 81.135,94 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (1,9999 op 01/01/2023);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met een aftrek van 1,09 €);
 • Hospitalisatieverzekering, inclusief kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Avantages

Avantages
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk;
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding en/of een Villo! Abonnement;
 • Flexibele dienstregeling voor de 38-urige werkweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 verlofdagen per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om te genieten van een gunstige tweetaligheidspremie.

Procédure de sélection

Procédure de sélection

Aanwervingsprocedure :

De kandidaten moeten vooraf een schriftelijke test afleggen, op afstand, om hun technische vaardigheden te beoordelen. Deze test duurt 45 minuten en moet uiterlijk om 16u de dag voor het sollicitatiegesprek afgewerkt en ingediend zijn.

Het selectiegesprek vindt plaats ten overstaan van een selectiecommissie die de test zal hebben ontvangen en doorgenomen. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en heeft als doel de beroepsbekwaamheden te analyseren in relatie tot de vereisten van de functie, de kennis van onze administratie alsook de motivatie, interesses en affiniteiten met het werkterrein.

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u vóór 07/04/2023 contact opnemen met mevrouw Tiffany Pauwels, hetzij per e-mail tpauwels@ggc.brussels, hetzij per telefoon 02/552.01.11.

De persoonsgegevens die in het kader van deze vacature worden meegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de aanwerving voor de hierboven beschreven functie. De informatie zal alleen worden verwerkt ten behoeve van deze vacature en zal in geen geval aan derden worden doorgegeven. De DVC van de GGC zullen deze gegevens dan ook niet langer bewaren dan nodig is om deze aanwerving te verwerken. Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren of bezwaar wenst te maken, aarzel dan niet contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende adres: dataprotection@ggc.brussels.

Postuler

Postuler

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • het referentienummer van deze procedure: 2022_PAJ_A1_45;
 • een motivatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet verzonden worden naar jobs@ggc.brussels voor 14/04/2023 voor 18u. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Mevr. Tiffany Pauwels, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 11 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 33.

Alleen volledige sollicitaties (cv en motivatiebrief) worden in aanmerking genomen. Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van de ontvangen sollicitaties. Kandidaten die het beste aan het vereiste profiel voldoen, worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Deze gesprekken zullen plaatsvinden van 24/04/2023 tot 05/05/2023, op afstand of in persoon, afhankelijk van de van kracht zijnde gezondheidssituatie. Uitstel van datum is niet mogelijk.

Données de contact

Données de contact

Nathalie Noël

De leidend ambtenaar

jobs@ccc.brussels