Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Het Observatorium breidt uit

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn versterkt zich en wordt een referentiecentrum voor onderzoek en informatie in het Brussels Gewest.

Brussel, 1 februari - Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, een studiedienst van de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), ziet zijn opdrachten aanzienlijk verruimd door de integratie van opdrachten van openbare dienstverlening die eerder werden uitgevoerd door de vzw CMDC (Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie). Deze integratie versterkt de GGC als de belangrijkste administratie in Brussel voor de bevordering van het welzijn en de gezondheid van alle Brusselaars.

De integratie vindt plaats binnen de administratie van de GGC: de Diensten van het Verenigd College. Als referentieadministratie in Brussel hebben de Diensten van het Verenigd College de opdracht het beleid te ondersteunen en te ontwikkelen dat het welzijn en de gezondheid van alle Brusselaars bevordert.

De institutionele evoluties van de laatste jaren hebben de GGC als een centrale autoriteit gepositioneerd binnen het welzijns- en gezondheidsbeleid in Brussel. De administratie van de GGC is verantwoordelijk voor een breed scala van competenties op het vlak van gezondheid en bijstand aan personen (algemene geneeskunde, geestelijke gezondheidszorg, preventie, beheer van gezondheidsrisico's (waaronder COVID) maar ook de strijd tegen de dakloosheid, enz.). Het door de GGC ontwikkelde beleid moet gebaseerd zijn op een goede kennis van de welzijns- en gezondheidskenmerken van de bevolking. Dit is de rol van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. Gezien de verdere uitbreiding van de taken van de GGC was het eveneens nodig de taken van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn op het vlak van onderzoek en informatie uit te breiden.

Concreet bestaat de belangrijkste taak van het Observatorium erin een algemeen beeld te geven van de sociale en gezondheidssituatie van de Brusselaars, hun behoeften en de uitdagingen voor de toekomst. Brussel is een stedelijke, jonge, sociaal heterogene en multiculturele regio met grote ongelijkheden op gezondheidsgebied. Het Observatorium volgt deze zaken op de voet, vooral via zijn Welzijnsbarometer die elk jaar wordt gepubliceerd. Door de integratie van de vzw Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC) zal het Observatorium zijn openbare dienstverlening uitbreiden en de burgers, welzijns- en gezondheidswerkers volgende zaken ter beschikking stellen:

  • de kaart van welzijns- en gezondheidsinstellingen die in Brussel actief zijn. Deze tool wil de toegang tot deze diensten vergemakkelijken door ze zichtbaarder en begrijpelijker te maken voor de Brusselaars en de professionals,  via het platform Sociaal Brussel. Dit werk is van onmisbaar belang gezien het grote aantal welzijns-  en gezondheidsinstellingen die op het terrein actief zijn.
  • informatie voor de Brusselaars en professionals door specifieke projecten. Brussel heeft traditioneel een hoog geboortecijfer (15.690 geboorten in 2021) en daarom werd eind 2022 het project Born in Brussels opgestart om ouders en toekomstige ouders te informeren rond zwangerschappen, geboorten en de eerste kinderjaren.
  • documentatie over welzijns- en gezondheidskwesties in Brussel, via de online-bibliotheek van Brudoc

"Na een uiteindelijk traject van twee jaar maakt deze integratie het mogelijk om op zeer korte termijn een duidelijkere visie te hebben op de te ontwikkelen welzijns- en gezondheidsdiensten. Dit om zo goed als kan aan de behoeften van de Brusselaars te voldoen," aldus Olivier Gillis, directeur van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. "De bundeling van expertise zal dienen als basis voor de strategische beslissingen van de GGC om de burgers van het Gewest een betere levenskwaliteit te bieden. Deze integratie maakt het ook mogelijk de taken van openbare dienstverlening die aan een vzw waren overgedragen te blijven vervullen".

Het voltallige personeel van de vzw CMDC zal de ploeg van het Observatorium vervoegen per 1 februari 2023.