Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Mobiliteit in de geestelijke gezondheidszorg: Psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT)

Wat is het?

Psychiatrische zorg in de thuissituatie staat in voor de coördinatie van de zorg voor psychiatrische patiënten die thuis wonen door de algemene thuiszorgdiensten te ondersteunen en met hen samen te werken.

Voor wie?

De doelgroepen van de PZT zijn: 

  • eerstelijnswerkers die moeilijkheden ondervinden in de omgang met psychiatrische patiënten;
  • volwassenen met een geestesziekte die niet (meer) in een ziekenhuis zijn opgenomen en die thuis aangepaste hulp nodig hebben.

Werking

De zorg omvat:

  • Coaching: professionals helpen met moeilijkheden die zich voordoen in concrete situaties in de thuissituatie van personen die ze helpen of verzorgen. 
  • Coördinatie: de samenwerking tussen de thuiszorg en de psychologische, medische, sociale en juridische sector tot stand brengen, versterken en ondersteunen.
  • Bewustmaking: de diensten bewustmaken van de problemen van psychiatrische patiënten.

Subsidie

De subsidies voor psychiatrische zorg in de thuissituatie worden toegekend door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Zoek een adres