Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Onthaalhuizen

Opvangstructuren die aan volwassenen, ontvoogde minderjarigen, minderjarige moeders, zwangere minderjarigen, al dan niet vergezeld van kinderen, die dit vragen en die tijdelijk in de onmogelijkheid verkeren om autonoom te wonen, opvang en psychosociale begeleiding aanbieden teneinde die personen te helpen om hun autonomie terug te vinden en om de moeilijke periodes door te komen, alsook administratieve begeleiding die hen in staat stelt om in het bijzonder hun sociale rechten uit te putten, hulp bij de maatschappelijke herinschakeling en het zoeken van een woning, een wachtdienstsysteem en de mogelijkheid om te koken of om elke dag een maaltijd te krijgen, en begeleiding na de opvang.

Waarover gaat het?

De onthaalhuizen bieden onderdak aan voor een periode van twee jaar, die kan worden verlengd, en een aantal diensten:

  • psychosociale begeleiding om de autonomie terug te vinden en om de moeilijke periodes door te komen;
  • administratieve begeleiding om in het bijzonder de sociale rechten van de opgevangen personen uit te putten;
  • de bevordering van maatschappelijke herinschakeling van de gebruikers door hen te helpen bij het zoeken van een woning of elke andere oplossing aangepast aan hun noden;
  • een fysiek of telefonisch wachtdienstsysteem om een contactpunt te verzekeren voor de opgevangen personen;
  • de mogelijkheid om te koken of om elke dag een maaltijd te krijgen;
  • begeleiding na de opvang, waarvan de duur tot drie maanden beperkt en één maal hernieuwbaar is voor een duur van drie maanden.

Een financiële bijdrage wordt gevraagd aan de opgevangen personen, rekening houdend met de middelen waarover zij beschikken en de door het onthaalhuis verleende diensten. Voor de begeleidingsopdrachten kan geen financiële bijdrage worden gevraagd.

Voor wie?

Onthaalhuizen staan open voor alle daklozen die dit vragen en die tijdelijk in de onmogelijkheid verkeren om autonoom te wonen. Het kan gaan om volwassenen, ontvoogde minderjarigen, minderjarige moeders, zwangere minderjarigen, al dan niet vergezeld van kinderen. Sommige onthaalhuizen richten zich op een specifieke doelgroep: alleenstaande vrouwen of vrouwen met kinderen, gezinnen, vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk of buitenechtelijk geweld, LGBTQIA+-personen.

Werking

De opvang van de begunstigden moet minstens 50 uur per week verzekerd worden. Buiten de openingsuren maakt een fysiek of telefonisch wachtsysteem een permanentie van contact met de opgevangen personen mogelijk.

Mensen die een opvangaanvraag indienen, worden ontvangen door het onthaalpersoneel voor een eerste consultatie waarbij de opdrachten van het onthaalhuis worden uitgelegd.

Een anamnese van de situatie van de gebruiker wordt uitgevoerd bij zijn instroom. Een project voor sociale begeleiding wordt in overleg met de gebruiker binnen de maand na zijn instroom opgesteld. Dat project wordt vervolgens iedere drie maanden door het personeel van het onthaalhuis in overleg met de gebruiker geëvalueerd. In voorkomend geval wordt het herzien naargelang van de situatie van de opgevangen persoon.

Daklozen hebben toegang tot een toilet, sanitaire voorzieningen (douches, wastafel), een telefoon, een kluis of beveiligd lokaal, een onthaalruimte voor gesprekken, een leefruimte, een uitgeruste keuken en een eetruimte.
Het onthaalhuis dat kinderen opvangt, moet beschikken over een lokaal voor educatieve en recreatieve activiteiten voorbehouden voor kinderen, en over een ander lokaal, dat aangepast is aan de verzorging van kinderen.
Gezinnen worden ondergebracht in een of meerdere gemeenschappelijke kamers.

 

Adres zoeken

Législation importante

Ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen, art. 13-17.
Besluit van het Verenigd College van 9 mei 2019 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling, art. 64-87.