Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Dagopvangcentra

Opvangstructuren met dagpermanentie die opvang bieden, psycho-medisch-sociale begeleiding en ten minste één dienst voor hulp bij het dagelijks leven, en die gerichte acties uitvoeren om uitzonderlijke situaties het hoofd te bieden.

Waarover gaat het?

Dagopvangcentra bieden opvang, psycho-medisch-sociale begeleiding en ten minste één dienst voor hulp bij het dagelijks leven. Ze voeren ook gerichte acties uit om uitzonderlijke situaties zoals bijzondere weersomstandigheden het hoofd te bieden. 
De diensten voor hulp bij het dagelijks leven zijn:

 • een maaltijd;
 • een andere drank dan water;
 • een douche;
 • een individuele kluis;
 • een wasserijdienst;
 •  het ter beschikking stellen van kledij;
 • verpleegkundige zorgen;
 • welzijnszorgen;
 • een actie met het oog op de culturele en sociale ontwikkeling;
 • een ruimte om te rusten;
 • een dienst die educatieve en pedagogische begeleiding biedt voor gezinnen en kinderen.

Voor wie?

De centra staan open voor alle daklozen en begeleidingsbehoeftigen.
Sommige centra richten zich op een specifieke doelgroep: gezinnen, mannen of vrouwen (alleen of vergezeld van kinderen).

Werking

De centra zijn minstens vijf dagen per week geopend voor de gebruikers gedurende minstens vijf uur per dag gemiddeld, met of zonder onderbreking, tussen 8.00 en 20.00 uur.

Daklozen hebben toegang tot een toilet, een telefoon, een kluis of een beveiligd lokaal, een onthaalruimte voor privégesprekken en een woonruimte.

Elk centrum biedt ten minste één dienst voor hulp bij het dagelijks leven, waarvoor een financiële bijdrage van de gebruikers kan worden gevraagd.

De gerichte acties die de dagopvangcentra uitvoeren, maken deel uit van een gezamenlijk plan dat wordt goedgekeurd en gecoördineerd door de coördinator van de noodhulp- en inschakelingsvoorzieningen in het kader van het comité voor noodhulp.
 

Adres zoeken

Législation importante

Ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen, art. 9-12.
Besluit van het Verenigd College van 9 mei 2019 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling, art. 44-63.