Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Centra voor noodopvang

Opvangstructuren voor onvoorwaardelijke en gratis nachtopvang op korte of middellange termijn in een veilige omgeving met dag- of nachtpermanentie, psychosociale begeleiding aan de gebruiker, een maaltijd, een luisterend oor, informatie en doorverwijzing naar aangepaste diensten.

Waarover gaat het?

De centra voor noodopvang bieden gratis en onvoorwaardelijk nachtopvang op korte of middellange termijn in een veilige omgeving.
Ze bieden verschillende diensten aan: 

  •  een permanentie gericht op de psychosociale begeleiding aan de dakloze;
  • een niet-sturend luisterend oor;
  • noodzakelijke informatie geven en desgevallend de personen doorverwijzen naar de coördinator van de noodhulpvoorzieningen en de inschakelingsvoorzieningen, of desgevallend naar andere aangepaste structuren na de coördinator van de noodhulpvoorzieningen te hebben ingelicht.
  • een maaltijd per dag.

Voor wie?

Elke dakloze kan worden opgevangen in een centrum voor noodopvang.
Sommige centra richten zich op een specifieke doelgroep: gezinnen, mannen of vrouwen (alleen of vergezeld van kinderen).

Daklozen kunnen de centra rechtstreeks bellen om te horen of er plaatsen beschikbaar zijn. 

De centra van de vzw New Samusocial zijn via een rechtstreeks nummer bereikbaar.

Daklozen of de diensten die hen hulp bieden, kunnen ook terecht bij de Cel Doorverwijzing van de vzw Bruss'Help.
 

Adres zoeken

Législation importante

Ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen, art. 5-8.
Besluit van het Verenigd College van 9 mei 2019 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling, art. 31-43.