Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Brusselaars van 80 jaar en ouder uitgenodigd voor tweede boosterdosis

afbeelding van een vaccin tegen covid

 

Persbericht - PDF

Brusselaars van 80 jaar en ouder uitgenodigd voor een 2de boosterdosis

 

Net als andere Europese landen moet België momenteel het hoofd bieden aan een stijging van het aantal nieuwe COVID-19-besmettingen en vooral aan een stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Om de meest kwetsbare personen te beschermen, nodigt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) de Brusselse 80-plussers uit voor een tweede boosterdosis. Bovendien moet er extra aandacht besteed worden aan alle reizigers die terugkeren uit India, waar een nieuwe variant zorgt voor een aanzienlijke stijging van het aantal besmettingen.

De afgelopen weken kende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als de rest van het land, een stijging van het aantal COVID-19-besmettingen. De incidentie (of het aantal besmettingen per 100.000 inwoners op 14 dagen) bedraagt 916. De positiviteitsratio (of het aantal positieve testen in verhouding tot alle uitgevoerde testen) bedroeg op diezelfde datum 26,2%, tegenover 23,7% de week voordien.

In de Brusselse ziekenhuizen bedraagt het aantal ziekenhuisopnames 328 en liggen er 14 personen op de afdeling intensieve zorgen (tegenover respectievelijk 286 en 5 verleden week). In de eerste helft van juli zijn in het Brussels Gewest 15 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19. Het is in het bijzonder om deze ernstige vormen van de ziekte en een overbelasting van de gezondheidszorg te vermijden dat we waakzaam moeten blijven.

Een tweede boosterdosis voor 80-plussers

In de huidige epidemiologische context blijft het belangrijk dat kwetsbare personen maximaal beschermd blijven tegen ernstige vormen van COVID-19. Daarom blijft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die groep aanbevelen een FFP2-masker te dragen wanneer ze met meerdere personen in contact komen. Het is ook aangeraden dat ze hun vaccinatieschema vervolledigen. We vragen dat elke burger de preventiemaatregelen blijft naleven, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren onder ons (een mondmasker dragen en afstand houden bij fysiek contact, zich laten vaccineren, in quarantaine gaan en zich laten testen bij symptomen).

De 80-plussers (personen geboren vanaf 1942) werden daarom in juli uitgenodigd voor een tweede boosterdosis met een COVID-19-vaccin. De bewoners van rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen zullen door de instelling waar zij verblijven van deze mogelijkheid op de hoogte worden gebracht. Ook personen met een verlaagde immuniteit werden uitgenodigd voor een eerste boosterdosis, indien ze die nog niet hadden gekregen. De collectieve zorg- en gezondheidsvoorzieningen hebben een brief ontvangen om, indien ze dat wensen, vaccinatie ter plaatse te organiseren. Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan ook een extra dosis krijgen in een van de vaccinatiecentra.

Recente wetenschappelijke studies tonen namelijk aan dat de doeltreffendheid van COVID-19-vaccins na verloop van tijd afneemt, vooral bij de meest kwetsbare personen. Een boosterdosis beschermt daarentegen voor 87% tegen ernstige vormen van COVID-19 waarvoor een ziekenhuisopname nodig is (Toon Braeye et al., 2022). Een extra boosterdosis of een vierde dosis zal deze bescherming nog meer versterken.

Ter herinnering: wie zich tegen COVID-19 wil laten vaccineren, kan terecht in de vaccinatiecentra Molenbeek en Pacheco. Het is ook mogelijk zich te laten vaccineren bij de huisarts, in een medisch huis of in de apotheek. Bovendien kunnen personen die lichamelijk en/of geestelijk niet in staat zijn om zich verplaatsen, contact opnemen met hun huisarts om een vaccinatie aan huis te regelen via een thuiszorginstelling die zich bezighoudt met COVID-19-vaccinatie.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zal ook in de herfst boosterdoses tegen COVID-19 aanbieden. In eerste instantie zullen risicogroepen (65-plussers en personen met een verlaagde immuniteit) worden uitgenodigd, gevolgd door de zorgsector en personen tussen 50 en 64 jaar oud.

  • Alle informatie over de vaccinatie- en testmogelijkheden kan je terugvinden op de website coronavirus.brussels. Het is steeds mogelijk een afspraak te maken voor een vaccinatie door te bellen naar het callcenter op 02 214 19 19. Voor een vaccinatie in de apotheek kan je een afspraak maken via Doctena of Bru-Vax.

Aanbevelingen voor reizigers die terugkeren uit India

Naar aanleiding van de nieuwe subvariant BA.2.75 die in India is opgedoken en de aanzienlijke stijging van het aantal besmettingen met die variant, worden reizigers die vanuit India komen en COVID-19-gerelateerde symptomen vertonen (hoest, ademhalingsmoeilijkheden, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van smaak- en/of geurzin, verstopte neus, keelpijn of diarree) en/of een positief zelftestresultaat hebben, ten zeerste aangeraden een PCR-test te laten uitvoeren. Dat moet toelaten meer kennis te vergaren over de kenmerken van deze subvariant en hem beter op te vangen.

Om het testen te vergemakkelijken, is het steeds mogelijk gebruik te maken van de volgende digitale tools:

  • de zelfevaluatietool, waarmee het mogelijk is om via een eenvoudige online vragenlijst na te gaan of het zinvol is zich te laten testen op het coronavirus en om een code te verkrijgen voor een gratis afspraak in een van de Brusselse testcentra;
  • het formulier na een positieve zelftest, waarmee personen na een positieve zelftest onmiddellijk een CTPC code kunnen aanvragen voor een PCR-test;
  • het citizen form, waarmee je hoogrisicocontacten veilig kunt melden na een positieve test.

Als je reisplannen hebt, informeer je dan vooraf over de toegangsvoorwaarden met betrekking tot COVID-19  die gelden op je bestemming en in de landen waar je eventueel doorreist.

______________________________________________________________________________

Voor meer informatie m.b.t het Covid Dispositief: coronavirus.brussels. Voor meer actuele informatie: Facebook, Twitter et Instagram.