Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Oekraïne

 drapeau_ukrainien.pngТекст українською мовою нижче

Het Brussels Orientation Center is definitief gesloten

Wat is het Brussels Orientation Center (BOC)?
Het Brusselse referentiecentrum voor sociale en gezondheidsaangelegenheden, een dienst die beschikbaar is voor mensen die tijdelijke bescherming genieten (BPT), ontvangt vooral mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Het Brussels Orientation Center biedt deze mensen toegang tot medische en psychische hulp en/of begeleiding alsook informatie over het Brusselse stelsel van sociale bescherming.

Sinds wanneer is het centrum gesloten?
Het centrum is definitief gesloten sedert vrijdag 23/12/2022. 
Wij maken van deze gelegenheid gebruik om alle partners die op de een of andere manier aan de oprichting en de werking van dit centrum hebben meegewerkt, hartelijk te danken.
 

Wat te doen bij vragen over de toegang tot gezondheidszorg? 
Personen uit Oekraïne die tijdelijke bescherming genieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten contact opnemen met: :

 • Voor medische opvolging: met een huisarts (zoek via de 'Brusselse Huisartsenkring' en de 'Federatie van Brusselse Huisartsenverenigingen' of bel 1710) Als ze hulp nodig hebben, kunnen ze contact opnemen met de VZW Ukrainian Voices Refugee Committee 
 • In geval van hoogdringendheid/nood kunnen zij contact opnemen met de afdeling 'spoedgevallen' van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
 • Voor geestelijke ondersteuning is het nummer 0800/12347 beschikbaar. 
 • Voor meer algemene vragen over oriëntatie en ondersteuning in de Belgische gezondheidszorg: neem contact op met de VZW Ukrainian Voices Refugee Committee, Montoyerstraat 34, 1040 Brussel.
 • Voor alle nieuwkomers is er een "gezondheidspost" op de plaats waar de begunstigden van tijdelijke bescherming worden geregistreerd (Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel). Eerste en/of dringende zorg wordt geboden, evenals inhaalvaccinaties en een tuberculosescreening.

Wij raden sterk aan dat de begunstigden van tijdelijke bescherming in orde zijn met hun aansluiting bij het ziekenfonds (mutualiteit), zie de folder via deze link.

Wat te doen bij vragen over sociale bescherming?

 • Voor alle vragen over sociale bescherming (kinderen, bejaarden, personen met een beperking, enz.): neem contact op met de VZW Ukrainian Voices Refugee Committee.
 • BTB's kunnen zich met hun attest tijdelijke bescherming en hun identiteitsdocumenten wenden tot het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van de gemeente waar zij wonen en ingeschreven zijn.

Wat te doen bij vragen over het parcours?
Raadpleeg de website 'Help Ukraine' van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contactgegevens van de VZW Ukrainian Voices Refugee Committee: 
VZW Ukrainian Voices Refugee Committee, Montoyerstraat 34, 1000 Brussel
Facebook: Ukrainian Voices Refugee Committee 
E-mail : ukrnvoice-committee@refugee-committee.org
 

Alles over de aansluiting bij een mutualiteit : Nederlandstalige versie - Oekraïense versie

Текст УкраЇнською мовою

Брюссельський орієнтаційний центр остаточно закрив свої двері

Що таке Брюссельський орієнтаційний центр (BOC)?
Брюссельський соціально-медичний орієнтаційний центр (BOC) доступний для бенефіціарів тимчасового захисту (БТЗ) з України. Брюссельський орієнтаційний центр надає цим людям доступ до медичної та психіатричної допомоги та/або консультацій, а також інформацію про систему соціального захисту Брюсселя

Коли закрили центр?
Центр остаточно закрили у п'ятницю 23 грудня 2022 року наприкінці робочого дня. 
Користуючись нагодою, хотіли б щиро подякувати всім партнерам, які в той чи інший спосіб долучились до створення та функціонування цього центру.

Що робити, якщо у Вас виникли питання щодо доступу до медичної допомоги? 
Бенефіціари тимчасового захисту українського походження в Брюссельському столичному регіоні можуть звертатися до:

 • Для медичного спостереження: до лікаря загальної практики (пошук через Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles ou en appelant le 1710) або до ASBL «Ukrainian Voices RC». 
 • У разі необхідності вони можуть звернутися до відділення "Швидкої допомоги" найближчої лікарні.
 • Для підтримки психічного здоров'я доступний номер 0800/12347.
 • З більш загальних питань орієнтації та підтримки в бельгійській системі охорони здоров'я: звертайтеся до ASBL "Ukrainian Voices Refugee Committee", rue Montoyer 34, 1040 Brussels.
 • Для всіх новоприбулих організовано пункт охорони здоров'я в пункті реєстрації осіб, яким надано тимчасовий захист (40 Place Victor Horta, 1060 Brussels). Тут надається перша та/або невідкладна медична допомога, а також проводиться ревакцинація та обстеження на туберкульоз.

Наполегливо рекомендуємо бенефіціарам тимчасового захисту перебувати в порядку належності до товариства взаємного страхування, більше інформації в листівці за посиланням

Що робити, якщо у Вас виникли питання щодо соціальної допомоги?

 • З усіх питань, що стосуються соціального захисту (діти, люди похилого віку, інваліди...): звертайтеся до  ASBL «Ukrainian Voices Refugee Committee». 
 • Біженці можуть звернутися до CPAS (Державного центру соціального забезпечення) муніципалітету, в якому вони зареєстровані та проживають, з посвідченням про тимчасовий захист та документами, що посвідчують особу.

Що робити, якщо у мене виникнуть питання щодо реєстрації?
   Зверніться до веб-сайту Брюссельського столичного регіону 'Help Ukraine

Контакти ASBL «Ukraine Voices Refugee Committee»
ASBL «Ukrainian Voices Refugee Committee», rue Montoyer 34, 1000 Bruxelles
Facebook: Ukraine Voices Refugee Committee 
E-mail : ukrnvoice-committee@refugee-committee.org
 

Перейти до всіх запитань.

Перейти до всіх запитань.

Ось що вам необхідно знати про компанії взаємного страхування у Брюсселі.