Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Het Verenigd College werft aan voor de Disciplinaire antidopingscommissie

In het kader van de strijd tegen doping heeft het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een nieuwe, billijke, onafhankelijke en onpartijdige disciplinaire hoorinstantie opgericht: de disciplinaire antidopingscommissie (hierna: de DADC).

De DADC is bevoegd om elk dopingfeit te behandelen dat op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou zijn begaan door een sporter of een andere persoon:  - die behoort tot een sportvereniging of -federatie die geen tuchtprocedure heeft ingesteld; - of die niet tot een sportvereniging of -federatie behoort.

De commissie bestaat uit twee kamers, een Nederlandstalige en een Franstalige.

Elke kamer moet bestaan uit drie werkende leden en drie plaatsvervangende leden, meer bepaald een voorzitter-jurist en zijn plaatsvervanger, een secretaris-jurist en zijn plaatsvervanger en een arts-deskundige en zijn plaatsvervanger.

Voor de Nederlandstalige kamer van de DADC zoekt het Verenigd College naar :

De leden worden aangesteld door het Verenigd College voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.

Indiening van de kandidaturen

Hebt u interesse ? Stuur uw cv en uw motivatiebrief naar coda-dadc@ccc.brussels voor 5/6/2022.