Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Leidraad voor het opstellen van een lokale omgevingsanalyse gezondheid en welzijn

Deze leidraad vertrekt vanuit een concrete behoefte die actoren in de gezondheids- en welzijnssector zelf hebben gesignaleerd: de behoefte om hun eigen werkingsgebied, het interventiekader en de verwachtingen van hun publiek beter te kunnen observeren, begrijpen en analyseren.

Dit heeft op zijn beurt als doel om beter te kunnen reageren op de talrijke en complexe uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd.

Verschillende actoren in het Brusselse gewest hebben zich in het interdisciplinaire netwerk Care in the City1 hebben verenigd. Dit in 2017 in het leven geroepen netwerk staat onder toezicht van perspective.brussels en streeft naar een betere integratie van welzijn en gezondheid in de stedelijke planning.

Daarom heeft het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, in samenwerking met perspective.brussels en het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CDCS-CMDC) besloten om (steunend op een proces van co‑constructie) deze gids op te stellen.

Raadpleeg het volledige rapport:

------------------------------------------

1 Dit netwerk bestaat uit: CDCS-CMDC; Observatorium voor Gezondheid en Welzijn; Kenniscentrum WWZ; Huis voor Gezondheid; Brusano; CBCS en wordt gecoördineerd door perspective.brussels – https://perspective.brussels/nl/stedelijke-uitdagingen/welzijn-en-gezon….