Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Projectoproep voor de oprichting van een dagcentrum voor dakloze vrouwen en de aanstelling van een operator die beheers- en begeleidingsopdrachten zal uitvoeren in dit centrum

afbeelding van een gloeilamp met krijttekeningen

Projectoproep

Oprichting van een dagcentrum voor dakloze vrouwen en aanstelling van een operator die beheers- en begeleidingsopdrachten zal uitvoeren in dit centrum

Context

Uit verschillende studies die de afgelopen jaren werden uitgevoerd naar dakloosheid bij vrouwen bleek dat het aantal vrouwen dat dakloos of slecht gehuisvest is, ernstig wordt onderschat en dat het dienstenaanbod niet op hen is afgestemd, terwijl ze vaker geconfronteerd worden met geweld – met name gendergerelateerd geweld – dan mannelijke daklozen.

De oprichting van een dagcentrum voor vrouwen is een van de hefbomen om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van dakloze vrouwen en sluit volledig aan bij de doelstellingen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in haar actieplan voor de bestrijding van dakloosheid.

Daarom lanceren we een projectoproep om een operator aan te stellen die over een ruimte beschikt waar een dagcentrum voor vrouwen kan worden ingericht en die opvang- en begeleidingsopdrachten uitvoert in dat centrum.

Tot op heden werd er nog geen gebouw vastgelegd. De operator zal dus een gebouw ter beschikking moeten stellen waar een dagcentrum voor vrouwen kan worden ingericht met een capaciteit van 100 tot 149 plaatsen. Hij zal een subsidie ontvangen die de kosten dekt om de ruimte waarin het dagcentrum zal worden gevestigd in te zetten en in te richten.

Deze projectoproep richt zich tot de bicommunautaire verenigingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiening van de projecten

Projecten kunnen enkel per e-mail worden ingediend bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op het adres subsidies@ggc.brussels.

De uiterste datum om projecten in te dienen is 30 juni 2022 om middernacht.

Documenten

Projectoproep

Formulier

Tabel - Begroting van de activteit