Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Inburgering van nieuwkomers

Inburgeringstraject dat elke nieuwkomer in Brussel verplicht is om te volgen

Waarover gaat het?

Vanaf 1 juni 2022, is elke nieuwkomer in Brussel verplicht om een inburgeringstraject te volgen.

Voor wie en waarom?

In een nieuw land wonen, kan veel vragen oproepen over de taal leren, uw rechten en plichten als burger, wonen, de werk- en opleidingsmogelijkheden, gezondheid enz. Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad heeft daarom een verplicht en gratis inburgeringstraject ingevoerd om de nieuwkomers te informeren en begeleiden.

Dit inburgeringstraject bestaat uit:

  • Een onthaaltraject, waarin gepeild wordt naar uw noden op het vlak van huisvesting, inkomen, gezondheidszorg, enz.;
  • Een opleiding over burgerschap en de samenleving;
  • Taallessen indien nodig: lessen Nederlands of Frans.

Een persoon is verplicht het inburgeringstraject te volgen indien:

  • Hij zich voor de eerste keer inschrijft in het vreemdelingenregister van een Brusselse gemeente met een verblijfstitel van meer dan drie maand;
  • Hij tussen 18 en 65 jaar is;
  • Hij wettig in België verblijft gedurende minder dan drie jaar.

De nieuwkomer kan wel een vrijstelling verkrijgen als hij bijvoorbeeld uit een land van de Europese Unie komt, al een attest van inburgering heeft behaald, enz. In dit geval kan hij het inburgeringstraject steeds volgen op vrijwillige basis. Consulteer hier de lijst van alle vrijstellingen

Werking

Voor het volgen van een inburgeringstraject dient de nieuwkomer zich te wenden tot een van de 4 in Brussel erkende onthaalbureau's:

  • In het Nederlands: BON te Brussel, Schaarbeek of Anderlecht;
  • In het Frans: BAPA BXL te Brussel, BAPA Convivial te Vorst, BAPA VIA te Molenbeek of Schaarbeek.

Na ontvangst van zijn verblijfskaart en het attest tot verplichting, heeft de nieuwkomer 6 maanden om zich aan te melden bij een onthaalbureau.

Na aanmelding bij een onthaalbureau, heeft hij 18 maanden om het traject te voltooien.

De nieuwkomer kan voor zijn verplichting om het inburgeringstraject te volgen een opschorting verkrijgen, bijvoorbeeld om medische redenen, als hij/zij werkt of een opleiding volgt, enz.

Als de nieuwkomer zijn verplichting niet nakomt, riskeert hij een administratieve geldboete die tussen de 100 en 2.500 euro kan bedragen.

Meer informatie

Législation importante