Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Impulseo I maakt plaats voor een nieuw subsidiemechanisme

afbeelding van een arts

 

De installatiepremie (Impulseo I) werd op 27 februari 2022 vervangen door een nieuw subsidiemechanisme dat vastgelegd is in het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 27 januari betreffende de ondersteuning van de multidisciplinaire praktijken en jonge artsen.

 

 

Maak je deel uit van een Brusselse multidisciplinaire structuur? Ben je een jonge huisarts en wil je je beroep uitoefenen in een wijk met een huisartsentekort in het Brussels Gewest? Dan kom je in aanmerking voor financiële steun van de GGC!

Wat houdt het nieuwe besluit in?

Deze hervorming is bedoeld als een aanmoediging voor diverse gezondheidsprofessionals om zich te verenigen en een activiteit uit te oefenen of te blijven uitoefenen op het Brussels grondgebied, om zo eerstelijnszorg te garanderen aan de Brusselse bevolking.

De nieuwe regeling dient om prioritair subsidies toe te kennen aan multidisciplinaire structuren die gevestigd zijn in een wijk met een huisartsentekort. Ze laat ook toe de installatie van jonge huisartsen te ondersteunen.

  • Multidisciplinaire structuren (die voldoen aan alle criteria van het besluit) kunnen een subsidie van maximaal 150.000 euro krijgen. Multidisciplinaire structuren die bovendien gevestigd worden in een wijk met een huisartsentekort, kunnen tot 225.000 euro subsidie krijgen.
  • Jonge huisartsen (die voldoen aan alle criteria van het besluit) kunnen een subsidie van maximaal 15.000 euro krijgen als ze zich vestigen in een wijk met een huisartsentekort in het Brussels Gewest.

Wil je gebruikmaken van die subsidie? Bekijk dan zeker de pagina Subsidiemechanisme. Je vindt er alle praktische en juridische informatie over de toekenning van deze subsidie.

Nuttig om te weten

De GGC kan ook bijdragen in de loonkosten van een administratief bediende (Impulseo II) of in de kosten voor het gebruik van een telesecretariaat (Impulseo III). Momenteel heeft de hervorming geen gevolgen voor die twee maatregelen en blijven ze van toepassing (koninklijk besluit van 23 maart 2012).

Wil je meer informatie over die twee ondersteuningsmaatregelen? Neem dan eens een kijkje op de pagina's in kwestie.