Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Verbetering van de epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Persbericht - PDF

Verbetering van de epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Goed nieuws: de voornaamste epidemiologische indicatoren blijven dalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waardoor de testregels verspoeld kunnen worden. Hoe dan ook moeten we alert blijven, aangezien we deze trend nog niet zien bij het aantal overlijdens.

De epidemiologische situatie verbetert in het Brussels gewest en de indicatoren zijn aan het dalen. Het aantal afgenomen testen in het Brussels gewest daalt tot bijna 6.000 per dag en we stellen een vermindering van de positiviteitsratio vast. Vorige week was die nog 33%; deze week is die met 22% de laagste van ons land. Het reproductiegetal R daalt opnieuw tot 0,63, wat erop wijst dat het virus minder circuleert onder de bevolking.

Het aantal hospitalisaties in Brussel neemt af: op 17/02 waren er 467 hospitalisaties. Het aantal patiënten op intensieve zorgen daalt lichtjes, hoewel 25% van de bedden momenteel bezet zijn. We stellen echter wel een stijging vast van het aantal overlijdens waarvan de teller deze week jammer genoeg op 42 staat.

Aanpassing test- en vaccinatiecapaciteit

Dankzij de huidige verbetering van de epidemiologische situatie, waarvan we de evolutie in de gaten blijven houden, en de duidelijke vermindering van de drukte in de centra, die zich tot eind maart zou moeten doorzetten, kan de GGC het test- en vaccinatie-aanbod aanpassen, en dit in samenspraak met onze vele partners.

Een aanpassing van de openingsuren en het aantal lijnen van enkele test- en vaccinatiecentra werd reeds doorgevoerd. Concreet zal het testcentrum Bracops in Anderlecht van maandag tot vrijdag open zijn van 8u tot 18u en op zondag van 8u tot 16u. Het testcentrum in Molenbeek zal vanaf 26 februari 2022 enkel nog open zijn op zaterdag en het centrum in Sint-Joost zal volledig sluiten vanaf 14 maart 2022. Alle informatie hierover kan je terugvinden op https://brussels.testcovid.be of https://coronavirus.brussels/nl/covid-tests-resultaten/waar-kunt-u-een-test-in-brussel-afnemen. Vanaf volgende week zal het vaccinatiecentrum van Sint-Joost enkel nog open zijn op maandag en donderdag.

Aangezien het nog steeds van essentieel belang blijft om de kwetsbare personen, zoals onze ouderen en de immuungecompromitteerden, te blijven beschermen en de Brusselaars die hun boosterprik nog niet gekregen hebben de kans te geven om dat zo snel mogelijk te doen, zullen we blijven zorgen voor een voldoende groot vaccinatie-aanbod.

Einde van de verplichte Covid-testen voor reizigers die met een Digital Covid Certificate terugkeren naar België

Op basis van het advies van de RAG en de RMG, heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 16/02 de testregels voor reizen aangepast.

Vanaf 18 februari 2022 zal iedereen die in België aankomt (en er langer dan 48 uur zal verblijven), ongeacht of die persoon hier woont of niet, en in het bezit is van een digitaal covidcertificaat zich niet meer moeten laten testen op dag 1 en dag 7.  Die persoon zal ook niet meer in quarantaine moeten. Het covidcertificaat kan ter herinnering bestaan uit een geldig vaccinatiecertificaat of een recent test- of herstelcertificaat. Deze vrijstelling is niet geldig voor inwoners van België die geen dergelijk certificaat hebben: die personen zullen nog steeds een PCR- of RAT-test moeten laten afnemen op dag 1 van hun aankomst.

Bovendien zullen Belgische inwoners die zonder zo'n certificaat reizen vanuit een land met een minder gunstige epidemiologische situatie een snelle antigeentest (RAT) of een PCR-test moeten laten afnemen op de eerste dag van hun aankomst in België. Het gaat hier met name over donkerrode landen volgens de Europese kleurcodes en derde landen die niet in de witte lijst opgenomen zijn. De strenge test- en quarantaineregels blijven onveranderd voor wie uit een land of regio komt waar er een zorgwekkende nieuwe variant circuleert (VOC).

Epidemiologische situatie en situatie van de vaccinaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Epidemiologische situatie

De incidentie (d.w.z. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners op 14 dagen) daalt sterk: het aantal staat nu op 1.774 op 18/02, tegenover 3.410 op 11/02.

De positiviteitsratio (of het aantal positieve testen in verhouding tot alle testen) daalt tot 22,4% op 18/02, tegenover 33% op 11/02.

De R-waarde (of het aantal besmettingen veroorzaakt door één zieke) blijft onder de drempel van 1 met 0,63 op 18/02.

Opnames in ziekenhuizen en op intensieve zorgen

Het aantal hospitalisaties is aan het dalen. Op 17/02 waren er in het Brussels Gewest 467 personen opgenomen in het ziekenhuis, tegenover 623 op 11/02. Het aantal personen op de afdeling intensieve zorgen in de Brusselse ziekenhuizen stijgt heel lichtjes: het gaat om 73 op 17/02, tegenover 70 op 11/02.

We betreuren deze week het overlijden van 42 personen aan Covid-19 in het Brusselse Gewest.

Situatie van de vaccinaties op 18/02

persbericht_18_02_2022_-_fully_vaccinated_1st_dose.jpg

persbericht_18_02_2022_-_brussels_residents_vaccinated_with_a_booster_dose.jpg

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente virusvarianten.

 

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op Facebook, Twitter en Instagram.