Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg

Wie in het Brusselse sociale of gezondheidsdomein actief is, weet uit ervaring dat het Brusselse welzijns- en zorglandschap erg rijk maar ook uiterst complex is. Wellicht verloor ook u zich al eens in dit institutionele en organisatorische kluwen.

Graag stellen we daarom bijgaand cahier ‘Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg’ aan u voor.

In dit cahier trachten we de werking van de sectoren welzijn en zorg in Brussel te ontrafelen. Hoe is de huidige institutionele complexiteit ontstaan? Hoe zijn de bevoegdheden verdeeld over het federale, regionale en lokale niveau? Welke gevolgen heeft dit voor de organisatie van welzijn en zorg? En waar zijn goede voorbeelden te vinden van praktijken die deze bevoegdheidsgrenzen weten te overbruggen?

Dit cahier kwam tot stand op initiatief van Ars Collaborandi, een uitwisselingsplatform tussen Brusselse ondersteuningsorganisaties in welzijn en zorg over de taal- en gemeenschapsgrenzen heen. We zijn ervan overtuigd dat meer gedeelde kennis en een beter inzicht in het Brussels welzijns- en zorgsysteem ten goede komen aan kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg en hopen met dit cahier hieraan te kunnen bijdragen.

Download het cahier:

 

 

Auteurs

Ars Collaborandi (Brussels samenwerkingsverband tussen verschillende ondersteuningsorganisaties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap)

Date de publication