Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

(alleen in het Frans) Analyse des impacts de la première vague de la crise de la Covid-19 sur les personnes précarisées et les services sociaux de première ligne en Région bruxelloise et en Wallonie

 

Op initiatief van de "Fédération Wallonie-Bruxelles" heeft het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met het IWEPS (Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique), een verkennende kwalitatieve analyse gemaakt van de sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie.

Op basis van interviews met verschillende sleutelactoren en een eerste literatuurstudie belicht deze analyse de sociale gevolgen van de eerste golf van de COVID-19-pandemie, voor mensen in precaire situaties maar ook voor eerstelijnswerkers in de sociale sector en de gezondheidszorg. Deze moesten hun werkzaamheden dringend aanpassen aan de gezondheidsvoorschriften van de eerste insluiting.

In deze studie komen verschillende kwesties aan de orde, waaronder de gevolgen van inkomensverlies, toegankelijkheid en dematerialisatie van diensten, samenwerking tussen beroepsbeoefenaren, enz. Ook worden de eerste aanbevelingen gedaan. Deze verkennende werkzaamheden zullen de basis vormen voor de tweede fase van de kwantitatieve en kwalitatieve impactstudie, die zal worden uitgevoerd door de "Fédération Wallonie-Bruxelles" en waarbij het Observatorium zal worden betrokken.

Deze studie is alleen beschikbaar in het Frans.

Downloaden:

Auteurs

Deprez A. (IWEPS), Noël L. (Observatorium Gezondheid en Welzijn), Solis Ramirez F. (FWB)

Date de publication