Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

De vaccinatiesituatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Persbericht - PDF

De vaccinatiesituatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Bru-Vax zorgt voor een stijging van het aantal vaccinatie-afspraken. De vaccinatiecampagne wordt opgedreven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze zondag, 25 april 2021, zullen er twee vaccinatiecentra open zijn (Pacheco en Sint-Pieters-Woluwe).

De vaccinatie in Brussel versnelt

Op 21 april 2021 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in totaal 308.000 toegediende vaccins. Het gaat om 231.000 eerste doses en 77.000 tweede doses. Dat stemt overeen met de vooropgestelde doelstellingen.

Stand van zaken qua vaccinatie

  • In de 9 Brusselse vaccinatiecentra (fase 2) werden bijna 167.000 vaccindoses toegediend.
  • Op 21 april 2021 waren er 308.000 vaccindoses toegediend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vaccinatiecapaciteit neemt geleidelijk aan toe, met 47.000 doses volgende week in plaats van 44.000 deze week. Tegen het einde van de maand juni zullen er naar schatting bijna één miljoen doses toegediend zijn.
  • In Brussel is ongeveer 70% van de mensen ouder dan 75 gevaccineerd (landelijk gemiddelde: 66%) en ongeveer 20% van de mensen ouder dan 18 (landelijk gemiddelde: 26%).

Hoewel de vaccinatiegraad bij de Brusselse 65-plussers de nationale doelstelling haalde, willen we nog een stapje verder gaan. Daarom worden er nieuwe bewustmakingsacties op touw gezet, waaronder een campagne waarbij het callcenter mensen opbelt om hen te helpen met hun inschrijving, hun vragen te beantwoorden, en eventuele praktische problemen (zoals moeilijkheden om zich te verplaatsen) op te lossen.

Herhaling van de planning per fases

Mogelijke onderverdelingen naargelang de beschibkare capaciteit

Bewoners en personeel van rust- en verzorgings-tehuizen

Zorgpersoneel in de ziekenhuizen

Mensen die in de eerstelijnszorg werken

Instellingen voor collectieve zorg en ander ziekenhuis-personeel

65+ ambulant

Risicopatiënten (comorbiditeit)

Algemene bevolking (18+)

Fase 1a

Fase 1b

Fase 2

 
  • Fase 1a is afgerond. De laatste vaccins worden toegediend door mobiele vaccinatieteams. In de ziekenhuizen richt men zich nu op chronisch zieke patiënten, die meteen in het ziekenhuis zelf gevaccineerd worden.
  • We zijn begonnen met fase 2 en gaan stapsgewijs te werk per leeftijdscategorie, van oud naar jong.

Uitnodigingen - een afspraak maken - inschrijven op de wachtlijst

We blijven de Brusselse bevolking uitnodigen, ook hier stapsgewijs en per leeftijdscategorie.

Momenteel zijn alle Brusselaars van 58 en ouder en alle risicopatiënten (met comorbiditeiten) uitgenodigd. Zij kregen dus een uitnodigingsmail (en enkele dagen later ook een brief) om zich te laten vaccineren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Mensen die denken dat ze tot de groep "risicopatiënten" behoren, kunnen nagaan of zij als dusdanig werden geïdentificeerd (door hun ziekenfonds of huisarts) door te kijken op de websites http://www.myhealthviewer.be en http://www.mijngezondheid.belgië.be. Wie geen vaccinatie-uitnodiging heeft ontvangen, moet contact opnemen met zijn/haar huisarts en zich vervolgens inschrijven via Bru-Vax of door het callcenter te bellen.

Vandaag kan al wie 56 of ouder is (dus geboren in of voor 1965) via het platform Bru-Vax een afspraak maken voor vaccinatie. Wie 51 of ouder is (dus geboren in of voor 1970) kan zich inschrijven op de wachtlijst.

De vaccinatiegraad verhogen

Nu er steeds meer vaccins beschikbaar zijn, is het vooral belangrijk dat we vaccinatie zo toegankelijk mogelijk maken voor alle Brusselaars. De algemene vaccinatiestrategie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is gericht op alle bevolkingsgroepen en berust op een eenvoudige en toegankelijke procedure voor het maken van afspraken, op makkelijk toegankelijke vaccinatiecentra, op decentralisatie (met mobiele teams) daar waar nodig en op een grootschalige bewustmakingscampagne die rekening houdt met de specifieke kenmerken van Brussel.

Bru-Vax is een groot succes en doet het aantal afspraken voor vaccinatie aanzienlijk stijgen: in drie dagen tijd hebben meer dan 16 000 mensen een afspraak gemaakt en hebben meer dan 9 000 anderen (tussen 51 en 55 jaar oud) zich ingeschreven op de wachtlijst. Brusselaars die in aanmerking komen voor vaccinatie en hulp nodig hebben om zich aan te melden, kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon - zoals hun apotheker of huisarts - om hen te helpen een afspraak te maken op Bru-Vax.

Vaccinatiecentra Pacheco en Sint-Pieters-Woluwe open op zondag 25/04

Ten slotte zullen er op zondag 25 april 2021 twee vaccinatiecentra de hele dag geopend zijn: dat van Sint-Pieters-Woluwe (9.00-17.00u) en Pacheco (9.30-17.30u).

Er zijn nog plaatsen vrij om je te laten vaccineren in één van deze centra. Wie in aanmerking komt en een afspraak wil maken, kan zich aanmelden via het platform Bru-Vax of het callcenter bellen op 02/214.19.19.

Één en hetzelfde doel: de bevolking helpen om zich te laten vaccineren zodat we deze gezondheidscrisis zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.