Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Justitiehuizen

Eén enkele structuur die alle actoren in de parajustitiële sector omvat

Waarover gaat het?

De justitiehuizen staan in voor de uitvoering van straffen en maatregelen die werden genomen tegen rechtzoekenden, de opvang van slachtoffers, eerstelijnsrechtshulp en burgerrechtelijke opdrachten (maatschappelijke onderzoeken uitvoeren op vraag van de familierechtbank of het hof van beroep om rechtzoekenden te informeren en te adviseren, ...).

Voor wie?

De justitiehuizen helpen om de juiste gerechtelijke beslissingen te nemen, ondersteunen de rechtzoekende, voeren de gerechtelijke beslissingen op professionele wijze uit, werken aan de re-integratie van daders van misdrijven door hun aanvraag voor desistentie te ondersteunen (om de misdaad of criminaliteit achter zich te laten), waarbij ze de openbare veiligheid tijdens en na de uitvoering beschermen.

Werking

Justitiehuizen zorgen voor het volgende:

 • de uitvoering en opvolging van:
  • de bemiddeling en de getroffen maatregelen voor vermeende of veroordeelde daders als alternatief voor voorlopige hechtenis;
  • werkstraffen;
  • elektronisch toezicht;
  • proeftijd;
  •  vrijlatingsvoorwaarden;
  • terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank;
 • de opstelling van verslagen (maatschappelijke onderzoeken, beknopte verslagen, ...) voor de administratieve en gerechtelijke overheden, zodat deze passende beslissingen kunnen nemen voor rechtzoekenden in strafrechtelijke en civielrechtelijke zaken;
 • de organisatie van opvang, voorlichting en ondersteuning van slachtoffers tijdens de volledige gerechtelijke procedure;
 • de organisatie van sociale bijstand van de eerste lijn;
 • de verstrekking van alternatieve maatregelen, eerstelijnsrechtshulp, sociale bijstand aan gevangenen, justitieel welzijnswerk en ontmoetingsplaatsen via subsidies aan partners.

Meer informatie

Aanvankelijk, in 1996, was het de bedoeling om één justitiehuis op te richten per gerechtelijk arrondissement. Sindsdien is hun aantal gestegen tot 27 in het hele land. Ten gevolge van de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen nu verantwoordelijk voor de organisatie, de werking en de taken van deze instellingen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er twee justitiehuizen. Het ene wordt beheerd door de Vlaamse Gemeenschap en het andere door de Federatie Wallonië-Brussel.

Voor meer informatie over deze instellingen surf je naar: Justitiehuizen | Vlaanderen.be (Nederlandstalig) en www.maisonsdejustice.be (Franstalig).