Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een arts

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar een Franstalige of Nederlandstalige arts om de dienst Administratief controle van de directie Controle te versterken.

Over de directie Controle

De directie Controle staat in voor het administratief en financieel toezicht op de instellingen die onder de bevoegdheid van de Diensten van het Verenigd College (DVC) en van Iriscare vallen. Die directie maakt integraal deel uit van de DVC maar werkt voor de beide administraties (DVC en Iriscare).

De directie Controle bestaat uit twee diensten:

  • de dienst Administratieve Controle;
  • de dienst Financiële Controle.

De dienst Administratieve Controle van de directie Controle heeft de opdracht om een administratieve controle uit te voeren op de naleving van de erkenningsnormen (= een controle van de conformiteit van de instelling met de normen die haar sociale, medische en paramedische activiteiten omkaderen) door erkende of te erkennen instellingen die afhangen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – ongeacht of de administratie die de erkenningen beheert Iriscare of de Diensten van het Verenigd College is. Die controles maken deel uit van een vijfjaarlijkse controle van de instellingen.

Het is de bedoeling na te gaan of de verschillende instellingen werken met naleving van de geldende normen. Er wordt een verslag van de administratieve controle opgesteld en bezorgd aan, naargelang het geval, ofwel de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen of de dienst Infrastructuur van de directie Coördinatie en Procedures van de Diensten van het Verenigd College, ofwel aan Iriscare. De dienst Administratieve Controle van de directie Controle kan ook aanbevelingen formuleren ten aanzien van de diensten die de erkenningen van instellingen beheren.

Vacante betrekking

De betrekking is een contractuele functie: de betrekking is toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring.

1 arts

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

VDAB FRNL

Actiris FRNL

Jobat FRNL

Indeed FRNL

Alterjob FRNL

Journal du Médecin

Tot 4/3/2021

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, veel verlofdagen, …

Indienen van de kandidaturen

De kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) wordt per mail ingediend ter attentie van de dienst HRM op volgend adres: srhdhr@ccc.brussels vóór 4/3/2021.

Contacten

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: srhdhr@ccc.brussels.