Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Jacht op varianten en beschermingsmaatregelen wat doet Brussel?

 

 

Persbericht - PDF

Jacht op varianten en beschermingsmaatregelen: wat doet Brussel?

 

 

Net als in de rest van België stagneert het aantal besmettingen in het Brussels Gewest opnieuw op een redelijk hoog niveau. De incidentie (m.a.w. het aantal infecties per 100.000 inwoners) bedraagt 260, wat dicht bij het Belgisch gemiddelde ligt. Deze situatie noopt tot grote waakzaamheid. Zo worden er sinds het begin van het jaar wekelijks meer dan 40.000 personen getest. Als reactie op de intrede van nieuwe varianten, wordt er sinds 13 januari ook een nieuwe, intensieve procedure toegepast voor het testen en opsporen van contacten van positieve gevallen.

Sinds 13 januari worden personen die positief testten en een hoge virale lading hebben (oftewel een lage CT-waarde) en personen bij wie het S-gen ontbreekt (S-gen dropout) onderworpen aan een versterkte contactopsporing, zodat potentiële haarden veroorzaakt door nieuwe varianten snel gelokaliseerd en geïsoleerd kunnen worden. Sinds 18 januari is er een team van 13 field agents die specifiek werden opgeleid om deze epidemiologische uitbraken te zoeken. Het team werd gekozen uit de meer dan 300 personen die al werken binnen de opsporing van positieve gevallen van Covid-19.

Dankzij de specifieke opsporing van nieuwe varianten konden op twee weken tijd 156 potentiële gevallen ontdekt worden. Daarvan bleken er 28 effectief besmet met de Britse variant en 1 met de Zuid-Afrikaanse. Het grootschalig testen en opsporen door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) heeft ook geleid tot de identificatie van uitbraken in acht Brusselse scholen, waar de isolatieprocedure (sluiting van klassen of les op afstand) onmiddellijk werd toegepast:

  • École Hamaide (Ukkel). Na vaststelling van 25 gevallen, waarvan één positief op de Britse variant, werden de kleuterklassen gesloten;
  • Les Marronniers (Etterbeek). Na vaststelling van twee positieve gevallen werd de kleuterschool gesloten;
  • Het Collège Saint-Pierre (Ukkel). Er werd een klas in quarantaine geplaatst met les op afstand, omwille van twee positieve gevallen;
  • Het Sint-Michielscollege (Etterbeek). De hele secundaire school is er overgeschakeld op afstandsonderwijs nadat er zeven positieve gevallen van de Britse variant en minstens 18 gewone Covid-19-gevallen werden vastgesteld. Het precieze aantal is nog niet bekend, heel wat resultaten van de 286 tests die dit weekend werden gevraagd zijn nog niet binnen;
  • School nr. 9 (Molenbeek). Één klas werd in quarantaine geplaatst na 2 positieve gevallen;
  • École Aubier (Evere) plaatste één klas in quarantaine geplaatst na 3 positieve gevallen;
  • École La Source (Evere) sloot één klas na één positief geval;
  • De school Ket&co (Molenbeek) past afstandsonderwijs toe na twee positieve gevallen.

Ter herinnering: de procedure die de Risk Management Group heeft uitgewerkt, houdt in dat de schoolarts voor elk positief geval alle hoogrisicocontacten moet bepalen en hen erop moet wijzen dat ze in quarantaine moeten gaan.

Als er een variant of hoge overdraagbaarheid wordt vermoed, kan de arts-inspecteur hygiëne van de GGC beslissen om de criteria voor quarantaine en testing uit te breiden. Dat heeft hij met name besloten in Etterbeek, in overleg met de "Service de Promotion de la Santé à l'École" voor het Sint-Michielscollege. De lijst met laagrisicocontacten die zich moeten laten testen wordt vervolgens opgesteld in samenspraak met de schoolarts. Er werden dit weekend zo 286 laagrisicocontacten getest naar aanleiding van de uitbraak die werd vastgesteld in het Sint-Michielscollege.

Elke leerling of elk lid van het toezichthoudend personeel met een positief testresultaat, wordt op de hoogte gebracht van de verplichting in quarantaine te gaan en vervolgens herbegint de procedure voor contactopvolging herbegint die persoon. Leerlingen waarvan de test negatief die in een klas zitten waarin geen enkel ander positief resultaat werd vastgesteld, mogen opnieuw naar school. Als er een positief geval wordt vastgesteld in de groep, dan blijft de persoon in quarantaine en moet hij/zij zich 7 dagen later opnieuw laten testen. In het geval van het Sint-Michielscollege heeft de schooldirecteur bovendien, na overleg met de schoolarts en de arts-inspecteur hygiëne, besloten om de school een week lang te sluiten, omdat het administratief gezien moeilijk was rekening te houden met alle individuele gevallen.

De GGC heeft ook andere besmettingshaarden geïdentificeerd in andere collectiviteiten: twee gemeentebesturen, twee rusthuizen, twee crèches en een opvangcentrum.

Verder worden reizigers die terugkeren uit een rode zone sinds het begin van het jaar massaal extra nauwkeurig opgevolgd. De regels die in hun situatie van toepassing zijn, worden hen duidelijk medegedeeld per SMS: een quarantaine van 10 dagen en een dubbele test (op de dag van aankomst en op dag 7 van de quarantaine). Deze mensen worden ook systematisch opgebeld door callcentermedewerkers om ervoor te zorgen dat ze de regels goed hebben ontvangen en begrepen. Onze callcentermedewerkers spreken meer dan twintig verschillende talen om tegemoet te komen aan het multiculturele karakter van Brussel. Ten slotte kan, indien nodig, één van de 44 field agents thuis langsgaan bij de personen die niet telefonisch bereikt konden worden. Als dat niet volstaat, kan de Hygiënearts van de GGC de burgemeesters inschakelen om de politie rechtstreeks te laten tussenkomen.

Alain MARON, Minister voor Welzijn en gezondheid roept op tot waakzaamheid betreffende de situatie: "De start van de vaccinatiecampagne is hoopgevend, maar we moeten wel op onze hoede blijven. De beschermingsmaatregelen, naleving van de quarantaine en isolatie bij besmetting zijn essentiëel om een grote heropflakkering van het virus te vermijden. Het Brussels Gewest heeft gezorgd voor versterking van de teams die besmettingshaarden isoleren en reizigers die terugkeren uit een rode zone opvolgen. We hebben ook de procedures voor testing en contactopvolging versterkt in verhouding tot de normen voorgeschreven door de Risk Management Group, om zo de verspreiding van het virus beter te kunnen controleren en indijken. De teams van de GGC voeren elke dag, samen met de andere betrokkenen, een strijd om de epidemie onder controle te krijgen Die strijd moet worden gecoördineerd, doeltreffend en met respect voor de rechten."

In het licht van deze cijfers onderstrepen we nogmaals hoe belangrijk het is dat de beschermingsmaatregelen en alle andere maatregelen die werden getroffen om de verspreiding van het virus te beperken, worden nageleefd. Tevens is het belangrijk dat mensen zich laten testen bij het minste symptoom (hoest, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van smaak- en/of reukzin, verstopte neus, keelpijn of diarree). We wijzen erop dat mensen die symptomen vertonen zich in Brussel sinds vorige week zonder doktersvoorschrift kunnen aanmelden in een testcentrum.