Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Organieke subsidies

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) kent organieke subsidies toe aan bicommunautaire instellingen, centra en diensten voor bijstand aan personen en gezondheidszorg op het tweetalig grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor werkings- en personeelskosten.

Wat zijn organieke subsidies?

Een organieke subsidie (ook wel gereglementeerde subsidie genoemd) is een subsidie gebaseerd op een organieke reglementaire tekst. Die bepaalt het voorwerp, het bedrag, de begunstigde en de toekenningsvoorwaarden van de subsidie. Meestal is de organieke subsidiëring afhankelijk van een voorafgaande erkenning. Dat is ook zo bij de GGC-reglementering.

Voor welke instellingen, centra of diensten?

De Diensten van het Verenigd College (de Administratie) van de GGC zijn bevoegd voor de organieke subsidiëring van:

Klik door naar de detailpagina’s voor meer informatie over de organieke subsidiëring voor deze specifieke instellingen, centra en diensten (bv. bedragen, uitbetaling, rapportage, regelgeving).