Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Heb je Covid-19-symptomen of ben je een hoogrisicocontact? Laat je testen

 

Persbericht - PDF

Heb je Covid-19-symptomen of ben je een hoogrisicocontact? Laat je testen

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vereenvoudigt de testprocedure om mensen die symptomen van Covid-19 hebben of als hoogrisicocontact werden geïdentificeerd makkelijker op te kunnen sporen.

Het is een alarmerende vaststelling: uit de cijfers van de contactopvolging blijkt  dat veel mensen die symptomen van het coronavirus vertonen of werden geïdentificeerd als hoogrisicocontact te lang wachten om zich te laten testen. Ter herinnering: een contact wordt bestempeld als "hoogrisicocontact" als er sprake is van een contact van meer dan 15 minuten zonder masker met iemand die positief testte op Covid-19 en de veiligheidsafstand van 1,5 m niet gerespecteerd kon worden.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wijst erop dat een snelle opsporing van mogelijk besmette personen en hun hoogrisicocontacten van cruciaal belang is om mogelijke of bevestigde besmettingsbronnen te identificeren en zo de verspreiding van het virus te beperken, met name door naleving van de gezondheidsmaatregelen (onmiddellijke quarantaine of isolatie, maximale beperking van het aantal sociale contacten, respect voor de social distancing, dragen van een mondmasker, …)

Een vereenvoudigde testprocedure…

Om de Brusselaars aan te moedigen om zich te laten testen, vereenvoudigt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de procedure waarmee een afspraak kan worden gemaakt voor een test. Concreet betekent dit dat elke persoon die symptomen vertoont nu zonder voorschrift een afspraak kan maken via het platform: https://brussels.testcovid.be/. Er zal echter wel gevraagd worden dat de betrokkene een verklaring op eer ondertekent waarin hij/zij verklaart dat hij/zij echt symptomen ondervindt die door Covid-19 kunnen worden veroorzaakt.

Ter herinnering, de belangrijkste symptomen van Covid-19 zijn: hoest, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van smaak- en/of reukzin, een verstopte neus, keelpijn, of diarree.

Deze nieuwe procedure vereenvoudigt ook de opsporing van personen met symptomen die geen vaste huisarts hebben. Een huisarts die aanwezig is in het testcentrum kan namelijk vanaf nu meteen een voorschrift schrijven voor het testen van personen met symptomen die aankomen in het centrum met een afspraak zonder voorschrift.

…en een aangepaste teststragegie

Vorige vrijdag besliste de interministeriële conferentie Volksgezondheid dat vanaf 25 januari alle hoogrisicocontacten zich moeten laten testen op dag 1 en dag 7 van hun quarantaine. Het doel? De verspreiding van het virus nog verder beperken.

Concreet betekent dit dat personen die als hoogrisicocontact werden geïdentificeerd in quarantaine moeten blijven tot ze een negatief resultaat hebben gekregen van hun 2de test. Mensen die positief testten op de 2de test moeten zich minstens 7 dagen lang en tot ten minste 3 dagen na het verdwijnen van hun symptomen isoleren.

Over
De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zijn de Brusselse administratie die verantwoordelijk is voor de preventie en de aanpak van epidemieën en voor het bicommunautair beleid betreffende gezondheidszorg en bijstand aan personen.