Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

2018 - Gekruiste blikken

Overzicht

De Gekruiste Blikken vormen een onderdeel van het Brussels armoederapport 2018. Het is een bundeling van bijdragen van instellingen (VZW’s, overheidsdiensten) met een specifieke expertise rond het thema uithuiszettingen en slechte huisvesting in het Brussels Gewest. Elke organisatie stelt acties, concrete pistes en aanbevelingen voor om uithuiszettingen te vermijden.

Er werden bijdragen van negen verschillende organisaties verzameld: FEANTSA (the Federation of National Organisations Working with the Homeless), de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Gewest, de (BBRoW) Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, de Federatie van de Brusselse OCMW’s, de DGHI (Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie), Samenleven vzw, SMES-B (Santé mentale & exclusion sociale Belgique), la Strada (werd Bruss’Help) en de Union Francophone des Huissier de Justice.

Downloaden:

Date de publication