Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Rapport betreffende het onderzoek naar het profiel van de Brusselse patiënten die voor een dringend medisch probleem twee zorgcircuits bezoeken: de ziekenhuiswachtdienst en de huisartsen

Overzicht

Deze studie, op vraag van het Verzekeringscomité van het RIZIV, beoogt een analyse te maken van het profiel van de Brusselse patiënt, ouder dan 15, die twee circuits voor dringende zorg bezoekt, enerzijds de huisartsen en anderzijds de ziekenhuiswachtdiensten. Het is de bedoeling om de doelgroepen voor sensibiliseringsacties te omschrijven om hen te richten naar het zorgcircuit dat het best aansluit bij hun als dringend beschouwde problemen, dit om de ziekenhuiswachtdiensten te ontlasten.

Na een analyse van een reeks indicatoren tot het identificeren van het profiel van de Brusselaars die een beroep doen op twee circuits en de kenmerken van hun verzoek om bijstand (redenen waarom ze bijstand vragen, soort opname, momenten en afstemming van de verzoeken, mate van dringendheid, wijze van aankomst in het ziekenhuis en termijnen voor de opname, ...) biedt dit rapport enkele denkpistes en aanbevelingen.

Er waren bijdragen van tien organisaties: het IRIS-netwerk, het ziekenhuis UMC Sint-Pieter, het ziekenhuis Etterbeek-Elsene, Médigarde, de Federatie van de Brusselse HuisArtsenVerenigingen (FBHAV), de ‘Fédération des maisons médicales’, Brusselse Huisartsenkring, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel, het Ministerie van Volksgezondheid, het Verzekeringscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV.

Download het rapport

 

Année