Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Kinderopvang

Opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar

Waarover gaat het ?

De kinderopvang is een professionele opvang van kinderen jonger dan drie jaar buiten het familiaal verband.

Die materie valt onder het gezinsbeleid, wat een bevoegdheid van de gemeenschappen is.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er enerzijds opvangvoorzieningen die erkend zijn door Kind en Gezin het agentschap voor kinderen en gezinnen van de Vlaamse Gemeenschap, en anderzijds opvangcentra die erkend zijn door het ONE in de Franse Gemeenschap. Die opvangvoorzieningen zijn onderworpen aan de regelgeving van hun respectieve gemeenschap.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is bevoegd voor de erkenning van de opvang van jonge kinderen door Brusselse instellingen waarvan het Frans en het Nederlands of een andere taal de organisatietaal is (de taal van de documenten die betrekking hebben op de organisatie van de opvang, zoals het huishoudelijk reglement, de arbeidsovereenkomsten, de informatie- en de aanwezigheidsfiche, de kwaliteitshandleiding, flyers en brochures). Wanneer de natuurlijke persoon die de opvangvoorziening uitbaat bovendien niet vrijwillig een vergunningsaanvraag indiende bij het ONE of bij Kind en Gezin, kan alleen de GGC hem verplichten om over een vergunning te beschikken.

Werking

De betrokken regelgeving trad in werking op 1 juni 2019. Vanaf die datum kunnen kinderopvangvoorzieningen die als rechtspersonen zijn ingesteld en waarvan de organisatietaal het Frans, het Nederlands of een andere taal is, bij Iriscare een vergunning aanvragen, net als de kinderopvangvoorzieningen die door een natuurlijke persoon worden uitgebaat. Opvangvoorzieningen zonder vergunning zullen worden geïnspecteerd en eventueel gedwongen worden om te sluiten.

Om te controleren of een opvangvoorziening een vergunning heeft, is er een zoekmachine die bijgewerkt wordt door de website van Sociaal Brussel en online geplaatst werd door de vzw CMDC, op vraag van de GGC. Voor informatie over zelfstandige kinderopvang(st)ers moet je je echter rechtstreeks tot het ONE en Kind en Gezin wenden, aangezien Sociaal Brussel geen informatie over dit soort diensten verstrekt.

Deze materie wordt beheerd door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de GGC.

Alle nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Iriscare

Opvangvoorzieningen zonder vergunning kunnen per e-mail worden gemeld aan professionels@iriscare.brussels..

 

Adres zoeken

 

Nuttige links

Législation importante