Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Dossier 2018/2: Huisartsen in het Brussels Gewest: wie zijn ze, waar houden ze praktijk, en waar zijn er mogelijke tekorten?

 

Het Impulsfonds werd ingevoerd in 2006 om de goede toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg te waarborgen. Hierbinnen speelt de huisarts een belangrijke centrale rol. Deze studie onderzoekt het huidige aanbod aan huisartsen en aan type huisartsenpraktijken (solo praktijk, groepsprakijk, etc. ) in het Brussels Gewest en tracht inzicht te verwerven in welke wijken het huidige en toekomstige aanbod mogelijks niet volstaat om aan de zorgnood van de inwoners te voldoen. Het doel is om een hulpmiddel te vormen voor beslissingen in het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg in Brussel vandaag en morgen. In het bijzonder, voor de evaluatie van hoe de steunmaatregelen aan huisartsen kunnen evolueren in het Brussels Gewest.

Momenteel zijn er 1.468 huisartsen actief in Brussel, waarvan de helft mannen en de helft vrouwen. Een sterke vervrouwelijking van het beroep is echter zichtbaar. Ook is het huidige huisartsenbestand redelijk ‘vergrijsd’. Maar liefst 45 % van de huisartsen is ouder dan 55 jaar, die dus zullen moeten vervangen worden wanneer zij op pensioen vertrekken. Ten slotte, stellen we belangrijke verschillen vast in de type praktijk naargelang leeftijd: in tegenstelling tot deze oudere generatie verkiezen jonge huisartsen zeer duidelijk om in een groepspraktijk te werken.

 

Auteurs

Sarah MISSINNE; Sarah LUYTEN

Date de publication

Collection

Thème