Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

GI-2016 Invaliditeit

Net als in de rest van het land is het absoluut aantal invaliden in het Brussels Gewest de afgelopen 15 jaar voortdurend gestegen. Dit komt vooral door de stijging van het aantal gerechtigden. En dit door de grotere participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt, de verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen en ook door de strengere toelatingsvoorwaarden voor het brugpensioen en het vervroegd pensioen.

De cijfers tonen aan dat ouderen een hoger risico op invaliditeit hebben dan jongeren. Ongeacht leeftijd hebben vrouwen een hoger risico dan mannen en arbeiders vaker dan bedienden. De stijging van het invaliditeitscijfer van loontrekkende werknemers tussen 2005 en 2015 kan hoofdzakelijk verklaard worden door de stijging van de gemiddelde leeftijd van de gerechtigden. Het aandeel invaliden is tweemaal lager bij zelfstandigen dan bij loontrekkenden. Dit komt door de verschillen tussen de uitgeoefende beroepen en de verschillende regelingen omtrent invaliditeitsrechten voor loontrekkenden en voor zelfstandigen.

Het vaakst zijn mentale problemen en musculoskeletale aandoeningen de oorzaak van invaliditeit, en hun specifiek invaliditeitscijfer neemt voortdurend toe. Invaliditeit ten gevolge van cardiovasculaire aandoeningen neemt daarentegen af. Deze vaststellingen gelden zowel voor de loontrekkenden als voor de zelfstandigen.

Er bestaan grote geografische verschillen in invaliditeit in het Brussels Gewest. Het aandeel invaliden op de beroepsactieve bevolking stijgt naarmate het sociaal-economisch niveau van de gemeente afneemt. Dit houdt verband met het aandeel arbeiders in de respectievelijke gemeentes.

Auteurs

Mazina,D., Hercot,D., Englert,M., Verduyckt,P., Deguerry,M.

Date de publication

2017-06-27

Introduction

Overzicht

In dit dossier worden de cijfers weergegeven van invaliditeit onder de Brusselse gerechtigden.

Année

Thème