Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

2016 - Thematisch rapport - Inzichten in non take-up van de sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels Gewest

Via verschillende methoden werd een beeld gevormd van deze verontrustende materie.

Het rapport illustreert de aanwezigheid van het fenomeen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de analyse van:

  • concrete situaties van sociale onderbescherming in het Brussels Gewest vandaag (deel I)
  • sociale onderbescherming vanuit de “fundamentele sociale grondrechten” (deel II)
  • het sociaal-administratieve traject van personen (deel III)
  • de uitdagingen inzake de automatisering van gegevensoverdracht evenals een synthese van de voorgestelde beleidshervormingen, geformuleerd door onze gesprekspartners (deel IV).

In een context van een sociaal zekerheidssysteem dat in theorie zeer beschermend is, maar onder druk staat, wijst het rapport op een sterke blootstelling aan sociale onderbescherming van armen, kansarmen of personen in een kwetsbare situatie. Eveneens wijst het rapport op een algemene toename van het fenomeen en de precariserende dimensie ervan.

Kenmerkend voor het proces van het Brussels armoederapport is de eigenheid van elk van haar katernen (5). Voor het thematisch rapport (katern 2), is de participatie van personen in een bestaansonzekere situatie of in armoede de basis van de voornamelijk kwalitatieve studie. De vaststellingen gedaan tijdens dit kwalitatief onderzoek worden geconfronteerd met administratieve cijfergegevens. Deze gegevens belichten en bevestigen verschillende observaties.

Het Thematisch rapport 2016 en de Gekruiste blikken 2016 geven enkele feiten over non take-up en sociale onderbescherming vandaag in het Brussels Gewest op basis waarvan de beleidsverantwoordelijken en de leden van het Verenigd College kunnen nadenken over betere maatregelen tegen sociale onderbescherming in het Gewest.

Auteurs

Laurence NOËL - met medewerking van: Sarah LUYTEN, Marion ENGLERT, Sarah MISSINNE, David HERCOT, Miguel RWUBU, Gille FEYAERTS, Jenne VAN CORTENBERG, Murielle DEGUERRY

Date de publication

Introduction

Overzicht

Dit rapport maakt een eerste globale en verkennende balans op van de non-take up van rechten en diensten, en meer in het algemeen van de sociale onderbescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 

Année

Thème