Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Programmering

Voor instellingen (of onderdelen ervan) in gebruik genomen of uitgebaat kunnen worden in de gezondheids- en welzijnszorg, moeten ze in bepaalde gevallen voldoen aan een ‘programmering’.

Dit is meestal het geval voor het aantal bedden, plaatsen, diensten of medische apparatuur van zorginstellingen. Het doel van deze voorafgaande programmering is om de gezondheids- en welzijnszorg af te stemmen op de behoeften van de bevolking. Dit om het aanbod verantwoord te beheren.

Welke voorwaarden?

De bevoegde overheid (zie hieronder) legt de programmeringsvoorwaarden vast om bedden, plaatsen, diensten of apparatuur toe te staan aan de zorginstellingen. Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op:

  • de specialisatie van de inrichtingen, centra en diensten,
  • hun capaciteit en uitrusting,
  • de coördinatie van hun infrastructuur en werkzaamheden.

De bedoeling is om de bedden, plaatsen, diensten of apparatuur billijk te verdelen over de inrichtingen, centra en diensten in de verschillende zorgsectoren.

Wie bepaalt de voorwaarden?

De federale overheid bepaalt de basisregels voor de programmering voor de ‘zorgverlening in en buiten de verplegingsinrichtingen’.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is bevoegd om voor zorginstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • programmeringsvoorwaarden toe te voegen aan de basisregels van de federale overheid,
  • programmeringsvoorwaarden vast te leggen in de sector ‘bijstand aan personen’ en in de andere gezondheidsdomeinen dan de ‘zorgverlening in en buiten de verplegingsinrichtingen’.

Toepassing van de programmering

De zorginstellingen en -diensten die onderworpen zijn aan de programmering moeten een vergunning vragen aan de bevoegde overheid (zie boven) om de bedden, plaatsen, diensten of medische apparatuur in gebruik te nemen of uit te baten.

De leden van het Verenigd College van de GGC (gezondheidsbeleid of bijstand aan personen) beoordelen op het einde van de vergunningsprocedure of bedden, plaatsen, diensten of medische apparatuur al dan niet binnen de programmering passen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eventueel kan het Verenigd College een vergunning voor bepaalde duur toekennen.

Législation importante