Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Voor professionelen

Deze professionele ruimte is bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij een of meerdere bevoegdheden van de Diensten van het Verenigd College (DVC):

  • de verantwoordelijken en beheerders van zorginstellingen of instellingen voor bijstand aan personen die een erkenning of een subsidie van de DVC wensen;
  • de huisartsen die financiële steun wensen in de vorm van een Impulseo-premie;
  • de artsen die verplicht zijn een overdraagbare ziekte aan te geven bij de dienst Hygiëne van de DVC.
  • de burgers die een erkenning van hun beroepskwalificaties nodig hebben.

In elke rubriek vind je de geldende wetgeving, de procedure en de daarbij horende documenten, formulieren en vragenlijsten.