Palliatieve zorgen

Zorgen toegediend aan patiënten bij wie curatieve behandelingen geen verbetering meer met zich meebrengen.

Waarover gaat het?

Palliatieve of voortgezette zorgen worden toegediend aan personen die lijden aan een ongeneeslijke, dodelijke of progressieve aandoening en die niet meer op genezende behandelingen reageren.

Ze beogen de globale begeleiding van de patiënt en zijn omgeving, zowel op het vlak van de aanpak van de lichamelijke symptomen en de pijn, als de psychologische of spirituele steun. En zo de kwaliteit te verbeteren van de tijd die overblijft om samen te leven.

Voor wie en waarom?

Palliatieve zorgen zijn bedoeld voor personen die lijden aan een dodelijke ziekte en die niet meer op genezende behandelingen reageren.

De instellingen die in dit domein werken, hebben als doelstelling:

  • de patiënt aan huis de optimale omstandigheden te waarborgen voor een vredig en waardig levenseinde;
  • het publiek en de gezondheidsprofessionelen over palliatieve zorgen te sensibiliseren.

In het kader van de Zesde Staatshervorming en als gevolg van het Protocolakkoord afgesloten tussen het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 20 november 2014 betreffende de overgang van instellingen gevestigd in het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad, vallen de hieronder vermelde instellingen onder de bevoegdheid van de GGC.

Adres zoeken