Publicatie zoeken

Studie uitgevoerd in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Overzicht

In dit dossier worden de meest belangrijke infectieziekten besproken in het Brussels Gewest: HIV en andere SOAs, hepatitis, tuberculose, invasieve meningokokkeninfectie, de ziekte van Lyme, infectieziekten die voorkomen kunnen worden door vaccinatie. De werking en de missie van de gezondheidsinspectie in het Brussels Gewest worden eveneens besproken. Dit dossier werd opgesteld in nauwe samenwerking tussen het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP)  en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

Overzicht

In dit dossier kunnen enkele indicatoren terug worden gevonden die een algemene indruk weergeven van de gezondheid van de Brusselaars, namelijk de inschatting van de eigen gezondheid, chronische ziekten en multimorbiditeit.

Overzicht

In dit dossier worden de cijfers weergegeven van invaliditeit onder de Brusselse gerechtigden.

Overzicht

Evolutie van de mortaliteit in het Brussels Gewest tussen 1998 en 2013

Dit dossier bevat de resultaten van de analyse van de statistische geboorteaangiften (levend en doodgeboren) van het jaar 2014 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze aangiften worden voor elke geboorte ingevuld door professionals uit de gezondheidszorg (vooral vroedvrouwen en artsen) en door de diensten van de burgerlijke stand.

Dit vierde evaluatierapport maakt het mogelijk om een stand van zaken op te maken van 11 jaar werking van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest.

Dit dossier bevat de resultaten van de analyse van de statistische geboorteaangiften (levend en doodgeboren) van het jaar 2013 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze aangiften worden voor elke geboorte ingevuld door professionals uit de gezondheidszorg (vooral vroedvrouwen en artsen) en door de diensten van de burgerlijke stand.

Het rapport « Geboren worden als Brusselaar » richt de schijnwerpers op de gezondheidstoestand van de pasgeborenen en hun moeders tot en met 2012. Waar mogelijk worden de evoluties beschreven sinds 2000 en de verschillen met Vlaanderen en Wallonië onderstreept.

Dit verslag heeft betrekking op de haalbaarheidsstudie over de toekomst van het project Brussel Gezonde Stad (BGS); het vormt de eerste fase van een heroriëntering na de integratie van het project binnen het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).

In deze paper schetsen we het gezondheidsprofiel van de Brusselse jeugd, waar mogelijk een onderscheid makend tussen jongeren (18- tot 24-jarigen) en jongvolwassenen (25- tot 30-jarigen).

Dit dossier bevat de resultaten van de analyse van de statistische geboorteaangiften (levend en doodgeboren) van de jaren 2008 tot 2012 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Evolutie van de foeto infantiele mortaliteit in het Brussels Gewest tussen 2000 en 2010

De rol van de Brusselse OCMW's in de gezondheidszorg van hun cliënteel. Een bevraging naar de diverse tegemoetkomingen in de medische kosten met in het bijzonder de toepassing van de medische/farmaceutische kaart

Fiches per gemeente: Welzijns- en gezondheidsstatistieken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - editie 2006/1

 De fiches "Welzijns- en gezondheidsstatistieken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest " verzamelen de belangrijkse sociale en gezondheidsgegevens die beschikbaar zijn op het niveau van de gemeente.

 

Dit dossier bevat de resultaten van de analyse van de statistische geboorteaangiften (levend en doodgeboren) van het jaar 2016 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze aangiften worden voor elke geboorte ingevuld door professionals uit de gezondheidszorg (vooral vroedvrouwen en artsen) en door de diensten van de burgerlijke stand.

 

Dit dossier bevat de resultaten van de analyse van de statistische geboorteaangiften (levend en doodgeboren) van het jaar 2015 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze aangiften worden voor elke geboorte ingevuld door professionals uit de gezondheidszorg (vooral vroedvrouwen en artsen) en door de diensten van de burgerlijke stand.

Laatste publicaties

Sociaaleconomische, territoriale en ecologische diagnose van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de Covid-19-pandemie - 3de editie

Leidraad voor het opstellen van een lokale omgevingsanalyse gezondheid en welzijn