Publicatie zoeken

Overzicht

In dit dossier worden de meest belangrijke infectieziekten besproken in het Brussels Gewest: HIV en andere SOAs, hepatitis, tuberculose, invasieve meningokokkeninfectie, de ziekte van Lyme, infectieziekten die voorkomen kunnen worden door vaccinatie. De werking en de missie van de gezondheidsinspectie in het Brussels Gewest worden eveneens besproken. Dit dossier werd opgesteld in nauwe samenwerking tussen het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP)  en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

Overzicht

In dit dossier kunnen enkele indicatoren terug worden gevonden die een algemene indruk weergeven van de gezondheid van de Brusselaars, namelijk de inschatting van de eigen gezondheid, chronische ziekten en multimorbiditeit.

Overzicht

In dit dossier worden de cijfers weergegeven van invaliditeit onder de Brusselse gerechtigden.

Overzicht

Evolutie van de mortaliteit in het Brussels Gewest tussen 1998 en 2013

Laatste publicaties

Vaccessible: een kwalitatieve studie van de lokale vaccinatieacties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als antwoord op de pandemie van het coronavirus

Ontwikkelen van een indicator voor het beschikbaar gezinsinkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op basis van administratieve data

Tekst vastgesteld op 15/12/2020