Digitale kloof - Projectoproep

De toegang voor allen tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg en -diensten wordt een meer en meer concrete realiteit. Toch moeten we vaststellen dat een groot deel van de bevolking ervan verstoken blijft, wegens economische, sociale, culturele of technische redenen. Het is destemeer het geval voor de toegang tot e-gezondheid.

Om tegen deze digitale kloof te strijden, lanceert het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), in overleg met LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé) en het Vlaams PatiëntenPlatform (VPP) een nieuwe projectoproep met het oog op de verbetering van de toegang tot de verschillende informatie- en actiebronnen inzake gezondheid, en met name e-gezondheid.

Geïnteresseerd ?

Hieronder vindt u het bestek van de projectoproep en het formulier voor de indiening van uw dossier.

 

Termijn

De kandidaturen en hun eventuele bijlagen moeten uiterlijk op 26 april 2019 bij de Diensten van het Verenigd College worden ingediend.

Iedere kandidaat mag slechts één offerte indienen. Die wordt doorgestuurd naar de opdrachtgever:

  • hetzij per e-mail naar subsides@ccc.brussels
  • hetzij per brief op het volgende adres: Nicolas Lagasse, leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Belliardstraat 71, bus 1, 1040 Brussel

 

Documenten

Bestek

Antwoordformulier