De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een wetenschappelijk medewerker/ster voor het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar een wetenschappelijk medewerker/ster om hun studiedienst, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, te versterken.

organogram_dvc_22_05_2019.png

Over het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad heeft als opdracht de personen, instellingen en diensten die het sociaal en volksgezondheidsbeleid in het Brussels Gewest uitwerken te voorzien van de nodige informatie (voor meer info zie: https://www.ccc-ggc.brussels/nl/observatbru/accueil). De specifieke missies zijn:

  • Het analyseren van de actuele situatie op het vlak van gezondheid en armoede in het Brussels Gewest en de algemene evoluties over de tijd (voorbeelden van publicaties: Welzijnsbarometer, Zoom op de gemeenten, Gezondheidsindicatoren enz.);
  • Het bestuderen van meer specifieke aspecten (voorbeelden: het in kaart brengen van de huisartsenzorg, overmatige schuldenlast, de non take-up van sociale rechten, enz.);
  • Het evalueren van het overheidsbeleid en de interventies op vlak van welzijn en gezondheid (voorbeelden: evaluatie van de wijkprojecten voor ouderen, een lokaal diagnose-instrument omtrent welzijn en gezondheid, enz.).

De wetenschappelijk medewerker zal werkzaam zijn binnen een multidisciplinair team van ongeveer vijftien personen (artsen volksgezondheid, sociologen, psychologen, statistici, sociaalgeografen, epidemiologen, politicologen, economen en administratief assistenten), onder toezicht van het hoofd van het Observatorium.

Vacante betrekking

De betrekking kan worden ingevuld op contractuele basis: de betrekking is toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring

 

1 Wetenschappelijk medewerker/ster voor de evaluatie van het welzijns- en gezondheidsbeleid

 

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

VDAB FRNL

Actiris FRNL

Jobat FRNL

Indeed FRNL

Alterjob FRNL

Tot 10/3/2022, 18u

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, veel verlofdagen, …

Indienen van de kandidaturen

De kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) wordt per mail ingediend ter attentie van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn op volgend adres observat@ccc.brussels vóór 10/3/2022, 18u.

Contact

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: srhdhr@ccc.brussels.